Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ – отворена процедура

Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ – отворена процедура “Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми [...]

Машини и фотоволтаици за земеделците по програма Инвестиции в технологична модернизация от ПВУ

Основна цел: Фондът предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, [...]

Купете машини и съоръжения по програма Кръгова икономика

В момента фирми могат да кандидатстват по отворената процедура за кръгова икономика по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Тя е с бюджет 180 млн. лв. и подкрепя компаниите да станат [...]

Над 1 млрд. лева ще инвестира МТСП в мерки за повишаване качеството на работната сила до 2027 г

Приоритет в националната политика по заетостта е повишаването на дигиталните умения и качеството на работната сила. Това ще се случи чрез инвестиции в обучение и квалификация, развитие на [...]

МИР сключи договори със 744 фирми

МИР сключи договори със 744 фирми по Програма ИКТ от Плана за възстановяване и устойчивост Министерството на иновациите и растежа сключи 744 договора (от общо 1599) по процедурата „ИКТ решения и [...]

Проекти за над 50 милиона лева са подадени от иновативни компании с печат от ЕК за високи постижения

Проекти за над 50 млн. лв. са подадени от иновативните фирми с печат от ЕК за високи постижения. България е една от едва петте в ЕС, които подпомагат идеите на новаторските си компании със знак [...]

Набират се проектни концепции по програмата за сътрудничество с Турция

Отворена е първата покана за набиране на проектни концепции по Програма Интеррег България-Турция 2021-2027. Поканата е в рамките на Териториалната стратегия по Програмата и обхваща Специфичната й [...]

Набират се проектни концепции по програмата за сътрудничество със Северна Македония

Обявена за кандидатстване е покана за набиране на концепции по Програма Интеррег VI-A ИПП България -Северна Македония 2021-2027 Поканата е в рамките на Териториалната стратегия по Приоритет 3 [...]

Тръгна програмата за домашни фотоволтаични системи по Плана за възстановяване и устойчивост

Собствениците на жилища, които се отопляват в момента с печка, котел, камина и други неефективни уреди на твърдо гориво могат да кандидатстват от сряда до 10 ноември за безвъзмездно финансиране [...]

cтраница 1 of 8