Купете машини и съоръжения по програма Кръгова икономика

В момента фирми могат да кандидатстват по отворената процедура за кръгова икономика по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Тя е с бюджет 180 млн. лв. и подкрепя компаниите да станат [...]

Над 1 млрд. лева ще инвестира МТСП в мерки за повишаване качеството на работната сила до 2027 г

Приоритет в националната политика по заетостта е повишаването на дигиталните умения и качеството на работната сила. Това ще се случи чрез инвестиции в обучение и квалификация, развитие на [...]

МИР сключи договори със 744 фирми

МИР сключи договори със 744 фирми по Програма ИКТ от Плана за възстановяване и устойчивост Министерството на иновациите и растежа сключи 744 договора (от общо 1599) по процедурата „ИКТ решения и [...]

Проекти за над 50 милиона лева са подадени от иновативни компании с печат от ЕК за високи постижения

Проекти за над 50 млн. лв. са подадени от иновативните фирми с печат от ЕК за високи постижения. България е една от едва петте в ЕС, които подпомагат идеите на новаторските си компании със знак [...]

Набират се проектни концепции по програмата за сътрудничество с Турция

Отворена е първата покана за набиране на проектни концепции по Програма Интеррег България-Турция 2021-2027. Поканата е в рамките на Териториалната стратегия по Програмата и обхваща Специфичната й [...]

Набират се проектни концепции по програмата за сътрудничество със Северна Македония

Обявена за кандидатстване е покана за набиране на концепции по Програма Интеррег VI-A ИПП България -Северна Македония 2021-2027 Поканата е в рамките на Териториалната стратегия по Приоритет 3 [...]

Тръгна програмата за домашни фотоволтаични системи по Плана за възстановяване и устойчивост

Собствениците на жилища, които се отопляват в момента с печка, котел, камина и други неефективни уреди на твърдо гориво могат да кандидатстват от сряда до 10 ноември за безвъзмездно финансиране [...]

Министерството на иновациите започна сключването на договори с 1599 фирми

Министерството на иновациите започна сключването на договори с 1599 фирми по втората процедура от Плана за възстановяване-ИКТ решения Министерството на иновациите и растежа започва да сключва [...]

Още 33 млн. лв. по Програма Технологична модернизация ще дадат за 100 МПС

Още 33 млн. лв. по Програма Технологична модернизация ще дадат за 100 МПС, класирани в резервните списъци Първите фирми в България, които ще получат финансиране по Плана за възстановяване и [...]

cтраница 1 of 7