План за възстановяване и развитие

Повече средства за кръговата икономика, биоразнообразието и ВЕИ в Плана за възстановяване и развитие. В новата версия са направени изчисления, че заложените 12.6 млрд. лв. за България ще задвижат [...]

Готов е националният план за възстановяване и устойчивост

Националният план за възстановяване е в четири стълба, на стойност 12,6 млрд. лева. Най-важни акценти в плана са проектите за създаване на съвет за икономически анализи, за спешна помощ по [...]