Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227 Зелена икономика - Гудуил Консултинг ЕООД

Програма “По-зелена Европа, чист и справедлив енергиен преход”

Финансиращата програма Енергийна ефективност е насочена към:

  • Насърчаване на мерките за енергийна ефективност;
  • Насърчаване на прехода към кръгова икономика.

Програмата предвижда  да се подобри предприемачеството, технологичното развитие и производителността на труда, институционалната среда,  развитието на конкурентоспособността.

Целта е да се приложат мерки, които да допринесат за по-бърза дигитална трансформация и преход към кръгова икономика е от съществена роля;

Основни дейности:

  • Повишаване на иновационния потенциал на малките и средните предприятия, в приоритетните тематични области на ИСИС, вкл. и на регионално ниво;
  • Подкрепа за предприемачество и инвестиции в предприятия съгласно фазите им на растеж и нивото на технологично развитие;
  • Насърчаване на дигиталната трансформация на МСП;
  • По-интензивно насърчаване на интернационализацията и развитие на бизнес средата;
  • Засилване на подкрепата за енергийна и ресурсна ефективност и преминаване от традиционна към кръгова икономика и подкрепа на зелени иновации и технологии.

СЦ 2 „Насърчаване на мерките за енергийна ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове“ и СЦ 6 „Насърчаване на прехода към кръгова икономика“.

Фокус при изпълнение на мерките ще бъде подкрепата за разработване и внедряване на иновации в областта на кръговата икономика – разработването и въвеждането на иновативни продукти, процеси и бизнес модели, ориентирани към трайно намаляване на ресурсната интензивност в промишлеността.