Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227 Програма за насърчаване на иновативния икономически преход

Програма за насърчаване на иновативния и интелигентен икономически преход

Финансиращата програма е насочена към: засилване на капацитета за научни изследвания и иновации, въвеждане на модерни технологии, усвояване на ползите от цифровизацията за гражданите, дружествата и правителствата, засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП.

Програмата предвижда увеличаване дела на разработени и внедрени продуктови и процесови иновации в предприятията, подкрепа за заявяване и защита на индустриална собственост, в т.ч. патенти, полезни модели, търговски марки и дизайн.

Засилване на капацитета за научни изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии

Българските МСП изостават съществено от европейските по отношение на внедряването на иновации в процесите, маркетинга и организационната структура. Необходима е подкрепа за развиване на иновационния капацитет на ниво предприятия в приоритетните тематични области на интелигентна специализация.

Усвояване на ползите от цифровизация на гражданите, дружествата и правителствата

Основните пречки пред бизнеса при внедряването на ИКТ са свързани с недостатъчни цифрови и технологични умения, недостатъчно добро разбиране за същността и ползите от новите технологии, липса на доверие в цифровата икономика и опасения, свързани със сигурността и поверителността, както и ограничения финансов ресурс.

Засилване на растежа и конкурентоспособността на МСП, включително чрез производствени инвестиции

Потребност от подкрепа на износа, вкл. предоставяне на подходяща и актуална информация за външни пазари, подкрепа за участие в международни търговски събития, създаване на специализирани уеб портали и насърчаване на електронната търговия сред по-малките предприятия, развитие на предприемаческата екосистема и подобряване на бизнес средата, чрез предоставяне на консултации, обучения и информация за достъп до пазари и др. в полза на МСП.