Новини

Национален план за възстановяване и устойчивост

Компонент „Интелигентна индустрия“ Програма за икономическа трансформация BG-RRP-3.008 Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 180 000 000 лева, разпределен както [...]

Осигурени са 2 млрд. лв. по новата Програма за научни изследвания и иновации

Осигурени са 2 млрд. лв. по новата Програма за научни изследвания и иновации за партньорството между бизнеса и научните организации В края на миналата година беше одобрена новата Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за [...]

Процедура „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“

235 млн. лв. за енергийна ефективност на 250 сгради по програма Подкрепа за енергийно обновяване на сгради Новата процедурата „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“ е отворена и се [...]

Министерство на иновациите и растежа внесе за обсъждане процедура Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

Министерство на иновациите и растежа обяви за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.008 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията” по Програмата за [...]

408 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост вече са отпуснати за обновяване на обществени сгради

Над 408 млн. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост вече са отпуснати за саниране на обществени сгради във всички 265 общини на страната по процедура “Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап [...]

Определиха максималната стойност на БФП

Определиха максималната стойност на БФП на всяка община за саниране на блоковете по Плана за възстановяване Срокът за кандидатстване за безплатното саниране на жилищните сгради се удължава до края на май 2023 г. Първоначалният план бе [...]

Нов свеж ресурс от 1,2 млрд. лв. за бизнеса чрез Фонда на фондовете

До дни предстои Фондът на фондовете да сключи споразумение с Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ за нов, свеж ресурс от близо 1,2 млрд. лв., който трябва да стигне до българския бизнес. Това съобщи на среща с [...]

Първите приеми за инвестиции в селското стопанство

Първите приеми за инвестиции в селското стопанство по Плана за възстановяване и устойчивост– през април 2023 г. Първите приеми на проекти за изпълнение на инвестициите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) ще стартират през [...]

С тръжни процедури по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства по ПРСР

Преди няколко месеца приключи обработката на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Финансов ресурс има за 850 проекта, въпреки че 1 699 преминаха техническа и финансова оценка. По подмярка 4.1 се финансират инвестиции, [...]