Новини

До 2 млн. лв. финансиране ще могат да ползват стопаните по финансовия инструмент на ПРСР

Една банка и една финансова институция вече подадоха в срок първоначалните си оферти по инструмента „Финансиране в селските райони“. Участниците са Първа инвестиционна банка АД – по всички обособени позиции, и Сис Кредит АД – по една обособена [...]

България получава от ЕС 120 млн. евро в подкрепа на малкия бизнес

Европейската комисия одобри изменението на шест оперативни програми (ОП) за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) на България, Италия, Испания, Унгария и Германия, като финансирането от  2,7 милиарда [...]

С над 20 млн. лв. се вдигат парите за преработка по подмярка 4.2 от ПРСР

В подмярката влизат проекти, оценени между 66 и 69 точки. Бюджетът за проектните предложения от прием 2018 г. по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 [...]

Отвориха подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” по ПРСР

До 17 декември 2021 г. е отворена подмярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” по ПРСР. Тя има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на [...]

Европейската комисия одобри мярка за увеличаване на парите към фермерите по ПРСР

Европейската комисия прие мярка, която позволява на земеделските производители да получават по-високи аванси от плащанията по общата селскостопанска политика (ОСП), като целта е да бъдат подкрепени основно региони, засегнати от наводненията и [...]

Още 62 млн. лв. за животновъди по подмярка 4.1

Фермери с проекти по целевия прием от миналата година също ще получат подпомагане. С 32 000 000 евро (62 585 600 лева) публични средства се увеличава бюджетът на Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство по подмярка 4.1 [...]

Стартират два приема по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

Финансовата помощ по тях да бъде 90% от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. В периода 29 юли – 12 август ще се проведат два приема на заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ [...]

План за възстановяване и развитие

Повече средства за кръговата икономика, биоразнообразието и ВЕИ в Плана за възстановяване и развитие. В новата версия са направени изчисления, че заложените 12.6 млрд. лв. за България ще задвижат допълнително поне 8 млрд. лв. частни инвестиции. [...]

Готов е националният план за възстановяване и устойчивост

Националният план за възстановяване е в четири стълба, на стойност 12,6 млрд. лева. Най-важни акценти в плана са проектите за създаване на съвет за икономически анализи, за спешна помощ по въздуха, както и за Национален STEM център [...]