Новини

Кръгова икономика

Подкрепа за прехода към кръгова икономика от Плана за възстановяване и устойчивост е отворена до 03.10.2023 Програмата е с бюджет: 180 млн. лева Размер на БФП – до 50% за МСП -до 35% за големи предприятия Значение за размера на БФП има и [...]

120 проекта получават финансиране по целевия прием до 300 000 евро

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 120 проекта, подадени чрез ИСУН по целевия прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на [...]

Купете машини и съоръжения по програма Кръгова икономика

В момента фирми могат да кандидатстват по отворената процедура за кръгова икономика по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Тя е с бюджет 180 млн. лв. и подкрепя компаниите да станат по-екологични. Документи могат да се подават до 3 [...]

Над 1 млрд. лева ще инвестира МТСП в мерки за повишаване качеството на работната сила до 2027 г

Приоритет в националната политика по заетостта е повишаването на дигиталните умения и качеството на работната сила. Това ще се случи чрез инвестиции в обучение и квалификация, развитие на уменията и ключовите компетентности на служителите и [...]

МИР сключи договори със 744 фирми

МИР сключи договори със 744 фирми по Програма ИКТ от Плана за възстановяване и устойчивост Министерството на иновациите и растежа сключи 744 договора (от общо 1599) по процедурата „ИКТ решения и киберсигурност“ от Плана за възстановяване и [...]

Прогама насърчава развитието на изкуствен интелект

По новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ предстои да се отворипроцедура за разработка на иновации в предприятията, свързани с изкуствен интелект, роботи, безжични мрежи, облачни мрежи, водородни технологии, [...]

Имаме 85% успеваемост на подадените проекти по ПРСР

Ако се чудите дали фотоволтаичните системи имат приложение при земеделските производители, специалистите от нашите фирми Гудуил Консултинг и Гудуил Енерджи ви отговарятбез никакво колебание – определено да! Смятаме, че 85% успеваемост на [...]

Проекти за над 50 милиона лева са подадени от иновативни компании с печат от ЕК за високи постижения

Проекти за над 50 млн. лв. са подадени от иновативните фирми с печат от ЕК за високи постижения. България е една от едва петте в ЕС, които подпомагат идеите на новаторските си компании със знак за качество на ЕK. Това са проекти с голяма [...]

127 млн. лв. за Разработване на иновации

127 млн. лв. помощ са определени за Разработване на иновации от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) 2021-2027. Подкрепа могат да получат например иновации, свързани с изкуствения интелект и повишаването на [...]