Новини

Кои разходи носят най-много точки по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

Проектни предложения, които включват чувствителни сектори, осигуряват устойчива заетост, внедряват иновации и цифрови технологии или са разработени в райони с природни и други ограничения имат предимство при оценяването по подмярка 4.1 [...]

От 17 май започва кандидатстването за застраховане на винената реколта

По мярката „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. ще се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени сортове грозде. Допустими за финансиране са [...]

Отворена е подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства по ПРСР 2014-2020

Един от въпросите при общественото обсъждане бе: дали изграждането на съоръжения за съхранение на оборски тор, които са задължителни за стопанствата от 31.12.2010 г., могат да бъдат допустими разходи. От Европейската комисия (ЕК) са категорични: [...]

Подмярка 4.1 от ПРСР: Предимство на иновациите и прецизното земеделие

Какви дейности и технологии ще са допустими  и какво означава иновативност в изискванията за подмярка 4.1 от  ПРСР за нуждите на прецизното земеделие? Системи и оборудване /софтуер и хардуер/, за събиране, обработка и анализ на данни за: поливни [...]

Удължиха срока за лозарите по кризисната мярка

Лозарите вече ще могат да кандидатстват по кризисната мярка две поредни години с едни и същи парцели. Проектонаредба за това е публикувана за обсъждане от Министерството на земеделието. Тя дава възможност на гроздопроизводителите да [...]

Стартират 8 мерки от ПРСР през 2021 г.

През 2021 г. ще стартират приеми по 8 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони, с бюджет от близо 494 млн. евро. Това бе решено от Комитета за наблюдение на Програмата, който одобри Индикативната й годишна работна програма. [...]

Наука за бизнес – иновации, цифровизация, медицина

Едно от най-дългоочакваните бизнес събития – „Наука за бизнес“, представи най-интересните разработки на БАН за успешен бизнес. За първи път бе публично представена разработка на българската ваксина срещу COVID-19, осъществена от Института по [...]

Важни корекции в насоките за кандидатстване по подмярка 4.1

Да не се изисква при кандидатстване финализирана процедура по узаконен сондаж! Браншовиците настояват да не се отваря подмярка 4.1 в този вид, защото според тях все още има важни пропуски. От гледна точка на овощарите, проблем имало с [...]

Как ще се точкува по подмярка 4.1 по ПРСР

Готов е проектът на насоките за кандидатстване по подмярка 4.1, включително критериите за оценка Фермерите и всички останали заинтересовани страни имат на разположение седмица, за да подадат своето предложение или възражение във връзка с проекта [...]