Новини

Одобрени кандидати по подмярка 4.1.2 не могат да кандидатстват по 6.3 от ПРСР

В момента върви прием по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, като крайният срок за подаване на проектни предложения е 2 март 2022 г. Одобрени кандидати по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски [...]

20 000 евро за подпомагане на млади и нови фермери за старт в земеделието

20 000 евро ще получат млади и нови фермери за стартиране на бизнес в земеделието. Проект на интервенцията, носеща името “Подпомагане на много малки земеделски стопанства” бе обсъдена по време на Тематичната работна група (ТРГ) за Стратегическия [...]

Започна приемът по подмярка 6.1 от ПРСР за млади земеделски производители

Започна приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет по процедурата е в размер на близо 25 млн. лева, като около 50 хил. лева е помощта, [...]

Отворена е подмярка 6.3 от ПРСР – „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

Министерството на земеделието, храните и горите отвори приема по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Общият размер на безвъзмездна финансова помощ по [...]

Още 900 млн. евро по ПРСР

На 19 ноември ЕК одобри най-голямото изменение в ПРСР, с което към текущите 2,9 млрд. евро се прибавят нови 900 млн. евро. Общият бюджет на цялата програма се увеличава до 3,8 млрд. евро, които вече са на разположение на бенефициентите. Това [...]

Съветът на ЕС одобри новите правила за фермерите

Следва предаване на стратегическите планове, които за 6 месеца ЕК трябва да оцени. Съветът на ЕС официално прие Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. на заседание на 2 декември – след повече от 3 г. работа. ¼ от [...]

Изплатиха още 20 млн. лв. по ПРСР

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна изплати над 20 млн. лв. по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020г.). Плащанията са за периода от 25 ноември 2021 г. до 1 декември 2021 г. Подпомагане получават 31 бенефициери, като [...]

От 4 януари се отваря приемът по Пчеларската програма за 2022 г.

На 4 януари Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) отваря приема за 2022 г. по Националната програма по пчеларство (НПП), която действа в периода 2020 – 2022 г. За 2022 г. финансовият ресурс е 8 073 092.57 лева. Документи за финансовата 2022 година ще [...]

Помощ до 12 000 лв. за електромобил по Оперативна програма Околна среда 2021-2027 г.

Хората, които искат да подкарат кола, задвижвана от ток, ще могат да кандидатстват за помощ от държавата в размер на 12 000 лв. Това е е записано в новата оперативна програма “Околна среда” – за периода 2021-2027 г., която е [...]