Новини

Мерки за за насърчаване на иновациите и растежа на МСП по Плана за възстановявяване и устойчивост

Новини от форума „Големите пари за малкия бизнес – възможности за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост“ в София: Служебният кабинет е мобилизиран парите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) да стигнат до [...]

Безвъзмездна помощ по ИКТ /информационни технологии/ за малки и средни предприятия

Процедурата е насочена съм улесняване на достъпа на предприятия до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, вкл. киберсигурност. Допустими са: Микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г. [...]

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ Индикативна дата на [...]

От 1 септември тръгва приемът за компенсиране на фермерите

От 1 септември тръгва приемът за компенсиране на фермерите заради военните действия в Украйна Допълнителни 444 700 000 лв. са прехвърлени по бюджета на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) за 2022 г. Парите са за осигуряване на ликвидност [...]

Видове фотоволтаични системи-предимства и процедури

Най-предпочитани от клиентите на нашата компания Гудуил Енерджи са проекти на фотоволтаици за собствено потребление. В тези системи енергията от соларите се усвоява директно от консуматорите предприятието. Ако фотоволтаиците не могат да захранят [...]

ДФЗ стартира извънредното държавно подпомагане за фермери

Размерът на помощта за всеки стопанин ще се изчислява въз основа на броя на животните и на хектарите земеделска земя Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за [...]

Кой има право на саниране по Оперативна програма Развитие на регионите 2021-2027 г.

Всеки момент предстои да бъде отворена дългочаканата програма за саниране на частни жилищни сгради. Тя ще бъде финансирана по Плана за възстановяване и устойчвост. Кой ще има право да кандидатства, каква е процедурата и докога ще може да се [...]

Документи за издаване на разрешение за строеж на фотоволтаични системи до 30 kW

Конструктивно становище Конструктивното становище може да се изготви само от строителен инженер с пълна проектантска правоспособност. Проектантът трябва да бъде регистриран в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Това становище [...]

Кои са общините и програмите по Плана за възстановяване и устойчивост 2021-2027 г. за саниране на жилищни сгради?

Всички общини в България ще бъдат допустими територии по програмата енергийна ефективност на жилищни сгради. През новия програмен период 2021-2027 г. проекти за саниране на еднофамилни къщи ще могат да бъдат допустими за финансиране по линия на [...]