МИР обещава Подкрепа от Фонда на НАТО за иновации

 Категория: ОПИК

Фондът за иновации на НАТО осигурява инвестиции в участващите държави, , стана ясно от думите на министъра на иновациите и растежа Милена Стойчева. Очаква се размерът на финансирането да бъде около 1 милиард евро за всички страни за период от 15 години. Целта е да се предоставя подкрепа във високотехнологични стартиращи компании, които имат потенциал за приложения в сигурността и отбраната.

Фондът ще се съсредоточи върху високите технологии, включително изкуствен интелект, обработка на големи данни, квантови технологии, автономия, биотехнологии, космос и др.“, подчерта още тя. Предвижда се и балансирано разпределение на инвестициите на географска основа.

Наши фирми и научни институти могат да се възползват от финансиране за свои проекти и по други програми, включително за иновации в отбраната, иновации в космическия сектор и научноизследователска и развойна дейност.

Освен от Фонда за иновации на НАТО и Програмата за иновации на НАТО – ДИАНА, Програмата „Наука и бизнес“ (ПНИИДИТ) е с фокус върху иновациите в различни сектори, които да намерят своето приложение, така че продуктите и услугите да достигнат до реализация.

Последни публикации