Категория: ОПИК
Дата:

България получава от ЕС 120 млн. евро в подкрепа на малкия бизнес

Европейската комисия одобри изменението на шест оперативни програми (ОП) за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) на България, Италия, Испания, Унгария [...]

Категория: ОПИК
Дата:

Над 1500 фирми са подали заявленията си за COVID помощи

Повече от 1500 фирми са подали заявления пред Националната агенция за приходите за компенсации за периода 22.03.2021 г.- 30.04.2021 г., в който дейността им бе забранена заради COVID пандемията. [...]

Категория: ОПИК
Дата:

Наука за бизнес – иновации, цифровизация, медицина

Едно от най-дългоочакваните бизнес събития – „Наука за бизнес“, представи най-интересните разработки на БАН за успешен бизнес. За първи път бе публично представена разработка на българската [...]

Категория: ОПИК
Дата:

План за действие в областта на цифровото образование (2021-2027)

Планът за действие в областта на цифровото образование (2021—2027 г.) очертава визията на Европейската комисия за висококачествено, приобщаващо и достъпно цифрово образование в Европа [...]

Категория: ОПИК
Дата:

Ще стартират инвестиционни помощи за развитие на бизнеса и иновациите

Инвестиционни помощи за малките и средни предприятия предвижда Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”. Приоритетна област са „Иновации за зелена индустрия” Краен срок за подаване на [...]

Категория: ОПИК
Дата:

Ваучерна схема за емитиране ценни книжа на МСП

Ваучерната схема за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари е насочена към осигуряването на достъп на българските МСП до финансиране от капиталовите пазари [...]

Категория: ОПИК
Дата:

Обсъждат програма Дигитализация на малки и средни предприятия

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП е вече на обществено обсъждане и ще отвори до края на март т. г. Бюджетът по схемата е: 58 674 900 лева Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: • да са [...]

Категория: ОПИК
Дата:

Стартира програма „Стимулиране внедряване на иновациите в предприятията”

Стартира програма „Стимулиране внедряване на иновациите в предприятията”-Конкурентноспособност. При отварянето й има промяна в предвидените бюджети за безвъзмездно финансиране. Целта на схемата е [...]

Категория: ОПИК
Дата:

РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИ КЛЪСТЕРИ

ОП “Иновации и кокурентоспособност”- процедура „РАЗВИТИЕ НА ИНОВАЦИОННИТЕ КЛЪСТЕРИ” Цел: Предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно [...]

Категория: ОПИК
Дата:

Обявена на обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Създаване и развитие на Регионални [...]