До края на 2023 г. предстои отварянето на нови две програми

 Категория: ОПИК

До края на 2023 г. предстои отварянето на програмите Подкрепа за семейните дружества и Разработване на иновации в МСП

До края на тази година предстои обявяването на две процедури, обявиха от МИР. Първата е за подкрепа на семейните дружества, предприятията от творческите индустрии и занаятите. Бюджетът на мярката е 117.5 млн. лв. и е за подобряване на производствения капацитет и пазарното присъствие на предприятията чрез придобиване на инструменти, машини, съоръжения и оборудване. Обявяването на мярката предстои през декември 2023 г.

До края на ноември 2023 г. за кандидатстване ще стартира и процедурата за разработване на иновации в предприятията. Тя е с бюджет 127 млн. лв.

През 2024 г. ще бъдат насочени близо 1.5 млрд. лв. за развитието на българския бизнес по програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), която Министерството на иновациите и растежа управлява. Това е огромен финансов ресурс, който ще помогне за подобряване на бизнес средата в България и развитието и внедряването на иновации, които да повишат конкурентоспособността на предприятията.

През следващата година ще стартират финансови инструменти на обща стойност 1.2 млрд. лв., които ще се управляват от Фонд мениджър на финансовите инструменти (Фонд на фондовете).

Чрез този ресурс ще се стимулира развитието на предприемаческата и стартъп екосистема, обещават от МИР€ Ще се подкрепят стартиращи компании във всички етапи на развитие – от началната до крайната фаза, както и дейности в областта на дигитализацията. Ще бъдат отворени още инструменти за рисково финансиране, за енергийна и ресурсна ефективност и за кръгова икономика.

За първи път догодина ще бъде приложен подходът за смесена подкрепа на фирмите – чрез комбинация от финансови инструменти и грантове. Близо 157 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ ще се отпускат паралелно със средства от гаранционен инструмент – Стартъп фонд и Фонд за високорискови проекти за дигитализация.

По същия начин ще се изпълнява и процедурата за въвеждане на технологии в областта на Индустрия 4.0. Тя ще е с бюджет 101.7 млн. лв., като грантовете ще се дават заедно с дългови инструменти. Очаква се мярката да стартира в края на 2024 г.

Другата процедура по ПКИП се очаква да бъде обявена през април. Тя ще е с бюджет 24 млн. лв., които ще се използват за защита на права по индустриалната собственост на компаниите.

Последни публикации