Мерки за за насърчаване на иновациите и растежа на МСП по Плана за възстановявяване и устойчивост

Новини от форума „Големите пари за малкия бизнес – възможности за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост“ в София: Служебният кабинет е мобилизиран парите по Националния план за [...]

Автор:
Категория: МСП
Дата:

Безвъзмездна помощ по ИКТ /информационни технологии/ за малки и средни предприятия

Процедурата е насочена съм улесняване на достъпа на предприятия до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, вкл. киберсигурност. Допустими са: Микро, малки и средни [...]

Автор:
Категория: ОПИК
Дата:

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм Национален план за възстановяване и устойчивост Компонент [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

От 1 септември тръгва приемът за компенсиране на фермерите

От 1 септември тръгва приемът за компенсиране на фермерите заради военните действия в Украйна Допълнителни 444 700 000 лв. са прехвърлени по бюджета на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) [...]

Автор:
Категория: ОПИК
Дата:

Видове фотоволтаични системи-предимства и процедури

Най-предпочитани от клиентите на нашата компания Гудуил Енерджи са проекти на фотоволтаици за собствено потребление. В тези системи енергията от соларите се усвоява директно от консуматорите [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

ДФЗ стартира извънредното държавно подпомагане за фермери

Размерът на помощта за всеки стопанин ще се изчислява въз основа на броя на животните и на хектарите земеделска земя Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи [...]

Кой има право на саниране по Оперативна програма Развитие на регионите 2021-2027 г.

Всеки момент предстои да бъде отворена дългочаканата програма за саниране на частни жилищни сгради. Тя ще бъде финансирана по Плана за възстановяване и устойчвост. Кой ще има право да [...]

Автор:
Категория: ОПИК
Дата:

Документи за издаване на разрешение за строеж на фотоволтаични системи до 30 kW

Конструктивно становище Конструктивното становище може да се изготви само от строителен инженер с пълна проектантска правоспособност. Проектантът трябва да бъде регистриран в Камарата на [...]

Кои са общините и програмите по Плана за възстановяване и устойчивост 2021-2027 г. за саниране на жилищни сгради?

Всички общини в България ще бъдат допустими територии по програмата енергийна ефективност на жилищни сгради. През новия програмен период 2021-2027 г. проекти за саниране на еднофамилни къщи ще [...]

Автор:
Категория: ОПИК
Дата:

Изграждане на фотоволтаична централа – какво трябва да знаем в началото

Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството на фотоволтаични централи на покриви или фасади на съществуващи сгради-някои обща правила. С падането на цените на фотоволтаичните [...]

cтраница 1 of 6