Автор:
Категория:
Дата:

Подкрепа за семейни предприятия

Подкрепа за семейни предприятия Програма Подкрепа за семейни предприятия стартира до края на 2023 г. и отсега се радва на голям интерес. Досега у нас не е стартирала подобна процедура. [...]

Автор:
Категория:
Дата:

Разработване на иновации в предприятията

Разработване на иновации в предприятията Цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните [...]

Автор:
Категория: ОПИК
Дата:

До края на 2023 г. предстои отварянето на нови две програми

До края на 2023 г. предстои отварянето на програмите Подкрепа за семейните дружества и Разработване на иновации в МСП До края на тази година предстои обявяването на две процедури, обявиха от МИР. [...]

Автор:
Категория: ОПИК
Дата:

293, 4 млн. лв. за отворената мярка Внедряване на иновации в МСП

Отворена е за кандидатстване процедура за внедряване на иновации в българските компании с бюджет 293.4 млн. лв. Това е първата мярка по новата програма „Конкурентоспособност и иновации в [...]

Автор:
Категория: ОПИК
Дата:

Три процедури за МСП по Програма Конкурентоспособност

Три процедури за МСП по Програма „Конкурентоспособност“- ПКИП с общ бюджет 3 млрд. лв По Програма „Конкурентоспособност“- ПКИП, която е с общ бюджет 3 млрд. лв., предстоят три процедури за малки [...]

Машини и фотоволтаици за земеделците по програма Инвестиции в технологична модернизация от ПВУ

Основна цел: Фондът предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

120 проекта получават финансиране по целевия прием до 300 000 евро

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 120 проекта, подадени чрез ИСУН по целевия прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка [...]

Купете машини и съоръжения по програма Кръгова икономика

В момента фирми могат да кандидатстват по отворената процедура за кръгова икономика по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Тя е с бюджет 180 млн. лв. и подкрепя компаниите да станат [...]

Над 1 млрд. лева ще инвестира МТСП в мерки за повишаване качеството на работната сила до 2027 г

Приоритет в националната политика по заетостта е повишаването на дигиталните умения и качеството на работната сила. Това ще се случи чрез инвестиции в обучение и квалификация, развитие на [...]