Категория: Uncategorized @hu, ПРСР
Дата:

Засилен интерес за кредитиране по Пчеларската програма

Държавен фонд „Земеделие“ отчита повишен интерес от страна на пчеларите към схемата за кредитиране на одобрени проекти по Националната програма по пчеларство (НПП). Постъпили са 164 бр. заявления [...]

Категория: Uncategorized @hu, ПРСР
Дата:

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства-Обновена, част Първа от ПРСР

Обявяване на процедурата: 02.04.2021 г. Основна цел: Повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България. Общ размер на БФП: 422 218 104, 00 лева Размер на предоставената [...]

Категория: Uncategorized @hu, ПРСР
Дата:

Подмярка 6.3-Стартова помощ за развитието на малките стопанства по ПРСР

Цел на финансирането: Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици. Допустими кандидати: Регистрирани земеделски стопани, отговарящи на [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Анализ за състоянието на малки и средни предприятия (МСП)

Проучване на Прайсуотърхаус Купърс България за МСП през 2019-2020 г. През 2018 г. относителният брой на малките и средни предприятия / МСП/ възлиза на 99,8% от всички предприятия. Те осигуряват [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Идват инвестиционни помощи за бизнеса по иновации и екология

Помощи за българските предприятия предвижда програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, чийто краен срок за подаване на документите е 4 юни, 2020 г. Приоритетна област е  „Иновации за [...]