Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227 Технологична модернизация на МСП - Гудуил Консултинг ЕООД

Програма Технологична модернизация на МСП

Нова оперативна програма към общоевропейската Програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията

Индикативен срок за обявяване: второ тримесечие на 2022 г.

Цел: Повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи, оптимизиране производствената верига.

Процент на финансиране: 50 %

Общ бюджет на процедурата: 280 000 000 лева

Допустими разходи:

 1. Придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА);
 2. Придобиване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА)

Технологична модернизация в малки и средни предприятия

Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ:

 1. Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 100 000 лв.;
 2. Максималният размер на допустимите разходи за един проект е както следва:
 • Микро предприятия – 300 000 лв.
 • Малки предприятия – 500 000 лв.
 • Средни предприятия – 800 000 лв.

Процент на съфинансиране: 50 % от допустимите по проекта разходи

Допустими кандидати:

 1. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон.
 • КИД от сектор C Преработваща промишленост
  • С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски;
  • С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина;
  • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
  • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
  • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
  • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
  • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
  • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
  • 10.81. „Производство на захар”;
  • 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
  • 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
  • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
  • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
  • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
  • 11.06. „Производство на малц”.
 • Допустими са всички кандидати с КИД от сектори:
  • J58 „Издателска дейност“;
  • J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
  • J60 „Радио- и телевизионна дейност“;
  • J61 „Далекосъобщения“;
  • J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
  • J63 „Информационни услуги“.

Кандидатите следва да са реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

 • Микро предприятие ≥ 210 000 лева;
 • Малко предприятие ≥ 750 000 лева;
 • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лева.

Допустими дейности:

1. Закупуване на ДМА, които повишават производителността, подобряват производствения процес и водят до по ниска себестойност на единица продукция.

2. Закупуване на ДНА – софтуери, системи за управление, ERP и складови софтуери, които подобряват работата на предприятието.

Допустими разходи:

1. Разходи за материални инвестиции за:

 • Закупуване на производствени машини;
 • Закупуване на оборудване;
 • Закупуване на поточни линии;
 • Закупуване на опаковъчни машини;
 • Закупуване на техника за товарене, разтоварване и подреждане на продукция;
 • Закупуване на компютърен хардуер, способстващ работата на производството;

2. Разходи за нематериални инвестиции или услуги за Закупуване на готови или изработени по поръчка софтуерни решения за производствените процеси

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: Одобреното проектно предложение се изпълнява в срок до 12 месеца.

Фактори на оценка: Финансови показатели на предприятието и бизнес план.

Свържете се с нас за повече информация и консултация за кандидатстване по европейски програми и европроекти.