Референции

„СКИТИЯ 1 ГТ” ЕООД, гр.Генерал Тошево

 „СКИТИЯ 1 ГТ” ЕООД, проект по процедура „Подобряване производствения капацитет на МСП” Проект по процедура „Подобряване производствения капацитет на МСП” по Оперативна програма „Иновациии и конкурентноспособност” 2014-2020г. Номер на Договора [...]

НИТЦЗ Плантис ЕООД“, гр.Разград

НИТЦЗ Плантис ЕООД“, проект по процедура “Подобряване на производствения капацитет на МСП” Проект по процедура „Подобряване производствения капацитет на МСП” по Оперативна програма „Иновациии и конкурентноспособност” 2014-2020г. [...]

НИКОМ 65 ЕООД, гр.Варна

НИКОМ 65 ЕООД, проект по процедура “Подобряване производствения капацитет на МСП” Проект по процедура „Подобряване производствения капацитет на МСП” по Оперативна програма „Иновациии и конкурентноспособност” 2014-2020г. Номер на [...]

БГ изолация ЕООД, гр.Силистра

БГ изолация ЕООД, проект по процедура “Добри и безопасни условия на труд” Проект по процедура „Добри и безопасни условия на труд” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Номер на Договора за безвъзмездна [...]

БАЛКОНФ ЕООД, гр.Балчик и гр.Търговище

БАЛКОНФ ЕООД, проект по Фонд “Условия на труд” към МТСП Проект по Фонд „Условия на труд” към МТСП, Договор № 55/10.12.2014г. „Подобряване на условията на труд в БАЛКОНФ ЕООД” Обща стойност на проекта 100 373,43 лв; БФП – 30 112,03 [...]