„СКИТИЯ 1 ГТ” ЕООД, проект по процедура „Подобряване производствения капацитет на МСП”

  1. Проект по процедура „Подобряване производствения капацитет на МСП” по Оперативна програма „Иновациии и конкурентноспособност” 2014-2020г.
  2. Номер на Договора за безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.001-1046-C01
  1. Наименование на Договора за безвъзмездна финансова помощ: : „Модернизиране на производствения процес, повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на „СКИТИЯ 1 ГТ” ЕООД чрез закупуване на ново оборудване”
  2. Цел: подобряване на производствения капацитет, повишаване на експортния потенциал и повишаване цялостната конкурентоспособност на предприятието чрез придобиване на ново оборудване – Електромеханична гилотина; Механични ексцентър преси – 2 бр.;Хидравличен абкант
  3. Обща стойност на проекта 136374,57 лв; БФП – 95 462,20 лв, грантова помощ 70%

mashini