Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/themes/jupiter/framework/includes/minify/src/Minifier.php on line 227 Бизнес консултантски услуги|Развитие на бизнеса|Гудуил Консултинг
razwitie na biznesa i biznes konsultantski uslugi

Развитие на бизнеса и бизнес консултантски услуги

За всеки бизнес предизвикателствата и критериите за успех са различни. Ето защо ние имаме уникален подход към всеки наш клиент. Опитваме се са разберем спецификите на бизнеса, кои са критичните проблеми и какви са решенията, които можем да предложим.

В един по-общ поглед нашите бизнес консултантски услуги могат да се обособят в следните направления:

Изготвяне на комуникационна стратегия

Ние вярваме, че конкурентоспособността и ефективността на една фирма зависят от широк кръг клиенти и партньори. Затова свързваме хората и бизнесите.

Ние се ангажираме с изготвянето и представянето на подробна маркетингова концепция, както за изпълнените, така и за планираните инвестиции, с цел компанията Ви да получи максимална полза от нашите контакти и възможности чрез:

 • Маркетингов анализ (скрининг) на инвестицията;
 • Изготвянето на комплексна маркетингова концепция;
 • Организиране на срещи с партньори и клиенти (в страна и чужбина);
 • Разработване на маркетингови проучвания за стартиращи компании (startup marketing) и бизнес идеи;
 • Консултантска помощ при планирането и изпълнението на инвестиции в чужбина;
 • Консултантска помощ при изпълнението на дейностите заложени във визуализацията на проекта ви.
 • Превод на документи, контакт с институции в чужбина
 • Избягване на езиковата бариера
 • Канали на комуникация и реклама – телевизия, радио, принт, външна реклама, дигитална реклама, социални медии и др.

Международни пазари – контакти и позициониране

Клиентите, които разполагат с производствен капацитет и искат да увеличат своите приходи често се замислят за излизането на международните пазари. Но за успешното реализиране на тази идея ръководителите трябва да вземат няколко важни решения, в което ние можем да помогнем.

 • Представяне на избраната държава (Унгария, Хърватия, Румъния);
 • Изготвяне (по задание на клиента) на детайлно, секторно маркетингово и стратегическо проучване за целевата държава;
 • Изготвяне на стратегията за развитие на износа;
 • Съдействие за установяване на чуждите пазара (чрез партньори и/или собствено дружество)
 • Участие в бизнесфоруми, презентации, семинари, изложения
 • Създаване на работещи котакти с доставчици, клиенти, партньори
 • Контакти с предварително проверени фирми, спечелили доверието ни
 • Спестяване пари за преводачи, командировки, път, хотели, храна
 • Минимизиране на бизнес риска от измами и некоректност

Мениджмънт на иновациите

Поради голямата конкуренция на пазара производствените дружества постоянно инвестират в нови машини и съоръжения.

През последните години все по-често се говори, че иновациите са в основата на развитието и растежа на една компания или държава. Те са са и в основата на Програмната стратегия за периода 2021-2027 г.

Установили сме, че някои от инвестициите, като например инвестициите в иновации имат нужда от допълнителна, комплексна помощ, която другите консултантски дружества не могат да Ви предоставят, като:

 • Пазарно проучване – ние можем да изготвим проучване за наличие на интерес за услуга или продукт в някоя от страните в които имаме офиси (Румъния, Унгария)
 • Възможност да се предвиди как иновационният продукт ще бъде приет на нашите и чуждите пазари
 • Проверка дали иновацията би представлявала инвестиционен интерес и зад граница, както и ще има ли пазарна реализация
 • Изготвяне и управление на иновационна стратегия/проект;
 • Подготовка за заявление за сертифициране на R&D;
 • Ръководене на квалификационни процедури;
 • Провеждане на търгове и/или търсене на инвеститор;
 • Правна и финансова помощ, защита на индустриалната собственост
 • Устойчиво конкурентно преимущество
 • Улесняване на процеса на надграждане

Обществени поръчки

Днес фирмите трябва да са наясно с много различни правни норми и разпоредби касаещи организирането, провеждането или участието в обществените поръчки.  Обществени поръчки се възлагат от ползвателите на публични средства и от организации, работещи в специфични, неконкурентни условия (например в областта на енергетиката, водоснабдяването, обществения транспорт и пощенските услуги), за предоставянето на услуги или извършването на доставки или строителни работи.

На практика – за всичко.

Проблемът е, че информацията трудно достига до точния адресат.

Ние можем да Ви помогнем за по-лесно навигиране в океана от информация, свързан с възлагането и печеленето на обществените поръчки, чрез:

 • Консултация в сферата на обществените поръчки (в страната и чужбина);
 • Подготовка за участие в самата обществена поръчка;
 • Написване, превод, подаване на документите за процедурите
 • Помощ в ориентирането във видовете процедури- ограничена, състезателна, с договаряне
 • Помощ в подбора по допустимост и в попълването на документите на съответния език, както и в състезателния диалог
 • Партньорство за иновации
 • Конкурс за проект
 • Подписване на споразумения и документи за участие
 • Използване на електронна динамична система за покупки
 • Съдействие за разясняване правилата на ЕС за стойностните прагове, които зависят от предмета на поръчката и от това кой я извършва.
 • Помощ за установяване на чуждите пазари /чрез партньори или собственото дружество/
 • Разясняване на вашите права и задължения

Консултантски услуги по европрограми

Разчитайки на дългогодишният ни професионален опит в сферата на европрограмите, за нашите клиенти можем да предложим широка гама от услуги свързани с подготовка и управление на проектни предложения.

За нас е важно да улесним възможно най-много нашите клиенти при преминаването през този процес, за да може чрез нашият опит те да са сигурни в успеха. За тази цел предлагаме:

 • Наблюдение за допустимост по програми;
 • Консултиране, генериране на проектни идеи;
 • Изготвяне на проектни предложения;
 • Пред-проектно проучване;
 • Проследяване на подадени проекти;
 • Управление на проекти;
 • Управление на проекти по ОПИК;
 • Професионално консултиране по изпълнение на Обществени поръчки;
 • Изготвяне на мониторинг доклади (пълен комплект документи);
 • Изготвяне на искания за плащане;
 • Поддържане на контакти с управляващия/възлагащия орган;
 • Участие в проверките на място;
 • След-проектно обслужване и др.

При въпроси и желание за консултация можете да се свържете с нас чрез контактната форма.