В Гудуил Консултинг работим с подбран екип от специалисти, разполагащи с необходимите експертиза и задълбочени познания за всеки финансов инструмент, който може да бъде използван за реализирането на Вашата бизнес идея – Оперативни и други донорски програми.
Разполагайки с дългогодишен опит в бизнес процесите, разширихме своята гама от консултантски услуги, за да обхванем цялостно Вашата идея и да я превърнем в успешен бизнес с помощта на маркетинг и комуникационни стратегии, пазарни проучвания, управленско консултиране, реструктуриране и други.

Комуникационна стратегия за развитие на бизнеса

Нашата компания вярва, че при сегашната пазарна ситуация, за да се увеличи конкурентоспособността и ефекта на едно дружество от успешно изпълнена инвестиция, е необходимо тя да бъде представена на широк кръг от клиенти и партньори.

Поради тази причина ние се ангажираме с представянето на подробна маркетингова концепция, както за вече изпълнените, така и за планираните инвестиции, с цел компанията Ви да извлече максимална полза от нашите контакти и възможности чрез:

 • Маркетингов анализ (скрининг) на инвестицията;

 • Изготвянето на комплексна маркетингова концепция;

 • Организиране на срещи с партньори и клиенти (в страна и чужбина);

 • Разработване на маркетингови проучвания за стартиращи компании (startup marketing) и бизнес идеи;

 • Консултантска помощ при планирането и изпълнението на инвестиции в чужбина;

 • Консултантска помощ при изпълнението на дейностите заложени във визуализацията на проекта ви.

Външна търговия и развитие (подпомагане) на износа

Клиентите, които разполагат с производствен капацитет и искат да увеличат своите приходи често се замислят за излизането на международните пазари. Но за успешното реализиране на тази идея ръководителите трябва да вземат няколко важни решения, в което ние можем да помогнем.

 • Представяне на избраната държава (Унгария, Хърватия, Румъния);

 • Изготвяне (по задание на клиента) на детайлно, секторно маркетингово и стратегическо проучване за целевата държава;

 • Изготвяне на стратегията за развитие на износа;

 • Съдействие за установяване на чуждите пазара (чрез партньори и/или собствено дружество)

Мениджмънт на иновациите

Поради голямата конкуренция на пазара производствените дружества и без наличието на еврофинансиране постоянно инвестират в нови машини и съоръжения. Установили сме, че някои от инвестициите, като например инвестициите в иновации имат нужда от допълнителна, комплексна помощ, която другите консултантски дружества не могат да Ви предоставят, като:

 • Изготвяне и управление на иновационна стратегия/проект;

 • Подготовка за заявление за сертифициране на R&D;

 • Ръководене на квалификационни процедури;

 • Провеждане на търгове и/или търсене на инвеститор;

 • Правна и финансова помощ, защита на индустриалната собственост и др.

Обществени поръчки

Днес фирмите трябва да са наясно с много неща касаещи организирането, провеждането или участието в обществените поръчки, като правни норми и разпоредби, различни ограничения и задължения. Ние можем да Ви помогнем за по-лесно навигиране в лабиринта на обществените поръчки, чрез:

 • Консултация в сферата на обществените поръчки (в страната и чужбина);

 • Подготовка за участие в самата обществена поръчка;

 • Изпълнение на процедурите по възлагане на обществени поръчки;

gombok_rlaphoz-14

Услуги

Развитие

Ефективност

Финансиране