Развитие

Начало

Обновяването и иновациите водят до нарастване на бизнеса.

Ефективност

Начало

Оптималното използване на активите подобрява ефективността.

Финансиране

Начало

Генериране на средства за подобряване на ефективността

consulting

Гудуил Консултинг ЕООД е регистрирана в България през 2010 г. като част от международната консултантска организация Goodwill Consulting, развиваща дейността си в Централна и Югоизточна Европа. Нашата цел е да подпомогнем успешното развитие на Вашия бизнес и предлаганите от нас комплексни услуги да допринесат за повишаване на икономическата Ви ефективност. Предоставяме експертно консултиране в три основни сектора:

Новини

Мерки за за насърчаване на иновациите и растежа на МСП по Плана за възстановявяване и устойчивост

Новини от форума „Големите пари за малкия бизнес – възможности за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост“ в София: Служебният кабинет е мобилизиран парите по Националния план за [...]

Безвъзмездна помощ по ИКТ /информационни технологии/ за малки и средни предприятия

Процедурата е насочена съм улесняване на достъпа на предприятия до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, вкл. киберсигурност. Допустими са: Микро, малки и средни [...]