Развитие

Начало

Обновяването и иновациите водят до нарастване на бизнеса.

Ефективност

Начало

Оптималното използване на активите подобрява ефективността.

Финансиране

Начало

Генериране на средства за подобряване на ефективността

consulting

Гудуил Консултинг ЕООД е регистрирана в България през 2010 г. като част от международната консултантска организация Goodwill Consulting, развиваща дейността си в Централна и Югоизточна Европа. Нашата цел е да подпомогнем успешното развитие на Вашия бизнес и предлаганите от нас комплексни услуги да допринесат за повишаване на икономическата Ви ефективност. Предоставяме експертно консултиране в три основни сектора:

Новини

Изграждане на фотоволтаична централа – какво трябва да знаем в началото

Инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството на фотоволтаични централи на покриви или фасади на съществуващи сгради-някои обща правила. С падането на цените на фотоволтаичните [...]

Национална карта на Програми за насърчаване на МСП в по-слабо развити области

Регионалната концентрация на високотехнологични производства и услуги с интензивно използване на знания е изключително неравномерна с два ясно очертани полюса – област София- град, абсолютният [...]