Развитие

Начало

Обновяването и иновациите водят до нарастване на бизнеса.

Ефективност

Начало

Оптималното използване на активите подобрява ефективността.

Финансиране

Начало

Генериране на средства за подобряване на ефективността

consulting

Гудуил Консултинг ЕООД е регистрирана в България през 2010 г. като част от международната консултантска организация Goodwill Consulting, развиваща дейността си в Централна и Югоизточна Европа. Нашата цел е да подпомогнем успешното развитие на Вашия бизнес и предлаганите от нас комплексни услуги да допринесат за повишаване на икономическата Ви ефективност. Предоставяме експертно консултиране в три основни сектора:

Новини

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година – Активни и предстоящи мерки

 Подмярка 4.1.2 ,,Инвестиции в земеделски стопанства” по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства под мярка 4 ,,Инвестиции в материални активи” по Процедура на Сдружение [...]