Slider

Развитие

Начало

Обновяването и иновациите водят до нарастване на бизнеса.

Ефективност

Начало

Оптималното използване на активите подобрява ефективността.

Финансиране

Начало

Генериране на средства за подобряване на ефективността

consulting

Гудуил Консултинг ЕООД е регистрирана в България през 2010 г. като част от международната консултантска организация Goodwill Consulting, развиваща дейността си в Централна и Югоизточна Европа. Нашата цел е да подпомогнем успешното развитие на Вашия бизнес и предлаганите от нас комплексни услуги да допринесат за повишаване на икономическата Ви ефективност. Предоставяме експертно консултиране в три основни сектора:

Новини

МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане срещу горски пожари и природни бедствия”

Основна цел: Увеличаване териториите на горите чрез залесяване на земеделски и неземеделски земи, предпазване на горите от пожари, предотвратяване излъчването на вредни емисии (въглероден [...]

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Очакван прием: април-май 2021 г. Планиран общ размер на БФП: 197 956 861 евро Размер на БФП: Максимален размер на допустимите разходи за един кандидат: 3 млн. евро Максимален размер на [...]