Slider

Развитие

Начало

Обновяването и иновациите водят до нарастване на бизнеса.

Ефективност

Начало

Оптималното използване на активите подобрява ефективността.

Финансиране

Начало

Генериране на средства за подобряване на ефективността

consulting

Гудуил Консултинг ЕООД е регистрирана в България през 2010 г. като част от международната консултантска организация Goodwill Consulting, развиваща дейността си в Централна и Югоизточна Европа. Нашата цел е да подпомогнем успешното развитие на Вашия бизнес и предлаганите от нас комплексни услуги да допринесат за повишаване на икономическата Ви ефективност. Предоставяме експертно консултиране в три основни сектора:

Новини

Кои разходи носят най-много точки по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

Проектни предложения, които включват чувствителни сектори, осигуряват устойчива заетост, внедряват иновации и цифрови технологии или са разработени в райони с природни и други ограничения имат [...]

От 17 май започва кандидатстването за застраховане на винената реколта

По мярката „Застраховане на реколтата“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. ще се подпомага застраховането на реколтата от лозя с винени [...]

Отворена е подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства по ПРСР 2014-2020

Един от въпросите при общественото обсъждане бе: дали изграждането на съоръжения за съхранение на оборски тор, които са задължителни за стопанствата от 31.12.2010 г., могат да бъдат допустими [...]