В Гудуил Консултинг работим с подбран екип от специалисти, разполагащи с необходимите експертиза и задълбочени познания, за всеки финансов инструмент, който може да бъде използван за реализирането на Вашата бизнес идея – Оперативни и други донорски програми. Разполагайки с дългогодишен опит в бизнес процесите, разширихме своята гама от консултантски услуги, за да обхванем цялостно Вашата идея и да я превърнем в успешен бизнес с помощта на маркетинг и комуникационни стратегии, пазарни проучвания, управленско консултиране, реструктуриране и други.

Подготовка и управление на европроекти

Разчитайки на многогодишния ни професионален опит в сферата на европрограмите за нашите клиенти можем да предложим широка гама от услуги, свързани с подготовката и управлението на проектни предложения.

За нас е важно да улесним възможно най-много нашите клиенти при преминаването през този процес, за да може чрез нашия опит те да са сигурни в успеха.

 • Наблюдение за допустимост по програми;

 • Консултиране, генериране на проектни идеи;

 • Изготвяне на проектни предложения;

 • Предпроектно проучване;

 • Проследяване на подадени проекти;

 • Управление на проекти;

 • Професионално консултиране по изпълнение на Обществени поръчки;

 • Изготвяне на мониторингови доклади (пълен комплект документи);

 • Изготвяне на искания за плащания;

 • Поддържане на контакти с управляващия/възлагащия орган;

 • Участие в проверките на място;

 • Следпроектно обслужване и др.

Рисков капитал

През последните години като метод на финансиране в страната все по-често се прилага инвестирането чрез рисков капитал. За успешното изпълнение на проектите ние предлагаме:

 • Пазарен анализ;

 • Попълване на формуляра за кандидатстване пред различни фондове;

 • Изготвяне на финансов и бизнес план;

 • Управление на проекта;

Финансиране / Кредитиране

В средносрочен план нашите очаквания са освен познатите стандартни кредитни продукти да влязат на пазара и голям брой комбинирани кредитни продукти (с елементи на подпомагане/субсидиране), за които в Goodwill Consulting Plc.разполагаме с необходимият опит и експертиза.

Целта на финансовите ни експерти в групата е да намерят най-добрите финансови инструменти и решения за бизнес инициативите на нашите клиенти, като предлагаме:

 • Финансов анализ, предложения за увеличаване на кредитоспособността;

 • Консултация и предлагане на специализирани кредитни продукти;

 • Консултантска помощ при събирането, изготвянето (на бизнес план, на прогнозни парични потоци и др.) и подаването на документите в различните кредитните институции и банки;

gombok_rlaphoz-16

Услуги

Развитие

Ефективност

Финансиране