Свободни позиции

Гудуил Консултинг ЕООД е регистрирана в България през 2010г. като част от международната консултантска организация Goodwill Consulting Plc. развиваща дейността си в Централна и Югоизточна Европа.

За периода от 2010 година до края на 2017 година, Гудуил Консултинг ЕООД успешно развива своята дейност основно в сферата на консултирането по Оперативните програми и други инструменти на ЕС, като за периода сме помогнали на над 4 500 клиента, а размера на одобрените субсидии възлиза на над 300 000 000 лева.

За много кратко време открихме регионални офиси в град Варна (2011г.) и Стара Загора (2012г.).

Разполагайки с дългогодишен опит и експертиза в бизнес процесите и задълбочени познания като консултанти по Европейско и донорско финансиране, в края на 2017г. Goodwill Consulting Plc. разшири своята гама от консултантски услуги с изготвяне на маркетингови и комуникационни стратегии, пазарни проучвания, подготовка и участие в обяви за обществени поръчки, управленско консултиране, реструктуриране и др.

Във връзка с непрекъснатото развитие на компанията, търсим мотивирани и енергични кандидати за следните позиции:

 Телемаркетинг агент за офис София

Основни задължения:

 • Осъществяване на изходящи телефонни обаждания към потенциални клиенти, с цел уговаряне на срещи на търговските мениджъри и консултанти на компанията в страната;

 • Достигане на поставените таргети;

 • Извършване на проучвания и изготвяне на справки;

 • Изготвяне на отчети за извършените контакти;

Изисквания и квалификации:

 • Завършено средно или висше икономическо образование, може и само квалификационен курс специалност икономика и/или маркетинг;

 • Отлични комуникативни умения и езикова култура;

 • Умения за събиране, класифициране и обработка на маркетингова информация;

 • Трудолюбие и коректност;

 • Умение за работа в екип;

 • Добра компютърна грамотност;

 • Лоялност и креативност;

С предимство са кандидатите, които притежават:

 • Познания по програмите на ЕС или други национални и международни донорски програми и фондове;

 • Умение за работа с база данни;

 • Владеят английски език.

Търговски консултанти за цялата страна

Основни задължения:

 • Осъществяване на срещи с потенциални клиенти (бизнес и публичен сектор), с цел продажба на консултантски услуги

Срещите на търговските консултанти с потенциални клиенти се осъществяват по предварително уговорен план-график, подготвен от централния офис в София.

Изисквания и квалификации:

 • Търговски умения и минимум 2 г. опит в продажбите на услуги;

 • Завършено средно/висше образование;

 • Отлични комуникативни и презентационни способности.

С предимство са кандидатите, които притежават:

 • Пазарна информираност;

 • Познания на програмите на ЕС и/или други национални и международни донорски програми и фондове.

Регионални мениджъри

Основни задължения:

 • Разработва и контролира стратегически планове свързвани с постигане и организиране на целите.

 • Изграждане на мрежа от търговски представители в поверения му регион;

 • Постоянна ангажираност с търговската мрежа с цел по-ефективното предлагане на услугите на компанията;

 • Ръководене на функциите на служителите в компанията, поставяне на цели и проследяване на изпълнението им;

 • Осъществяване на срещи с потенциални клиенти (бизнес и публичен сектор), партньори, подизпълнители в офиса и извън него, с цел продажба на услугите на компанията;

 • Отлично презентиране на услугите и изграждане на имиджа на компанията;

 • Поддържане и усъвършенстване ефективна система за управление на продажбите;

 • Изготвяне на периодични отчети пред Търговския Директор и Управителя;

 • Провеждане на периодични обучения на търговската мрежа.

Изисквания и квалификации:

 • Висше икономическо образование;

 • 5 г. опит в областта на директните продажби на услуги и/или бизнес консултирането;

 • Познаване на бизнес процесите;

 • Способности за приоритизиране, планиране и контрол на поставените задачи;

 • Стратегическо и оперативно мислене в динамична и бързо развиваща се конкурентна среда;

 • Отлично познаване на ОП и финансови инструменти на ЕС;

 • Отлични ръководни умения и способност за управление на екип;

 • Самостоятелно организиране на задачите и работа в екип;

 • Комуникативност и умения за презентиране на услугите пред клиентите;

 • Отлична компютърна грамотност;

 • Шофьорска книжка;

 • Комуникативност, позитивно мислене, дружелюбност и лоялност.

Консултанти по европейско и донорско финансиране

Изисквания и квалификации:

 • Познания и опит в изготвяне и управление на проекти по Оперативни програми. Познанията в областта на Хоризонт 2020 и другите донорски програми и грантови схеми за безвъзмездно финансиране е предимство;

 • Отлична компютърна грамотност и работа с електронните платформи за изготвяне и управление на проекти;

 • Висше образование (европеистика/инженерни науки /икономика/ финанси/);

 • Добро владеене на английски език и/или друг западен език;

 • Проактивност и гъвкавост при работа в динамична среда;

 • Комуникативност и умение за представяне на програмите пред клиентите на компанията;

 • Умение за самостоятелно организиране и изпълнение на задачи и едновременно с това способност за работа в екип;

 • Умения за изпълнение на поставените задачи в максимално кратки срокове;

 • Организираност, конфиденциалност, лоялност и висока култура на поведение;

 • Активен водач на МПС с валидна шофьорска книжка.

 

Допълнителна информация за естеството на работата:

 • Съобразяване интересите на клиентите с условията на програмите и услугите, които предлага компанията;

 • Генериране на проектни предложения и цялостна консултация за възможностите, предлагани от различните оперативни и донорски програми;

 • Изготвяне на проектни предложения;

 • Следпроектно обслужване на одобрените за финансиране проекти;

 • Координация на проектите с всички ангажирани звена;

Експерт Бизнес развитие

Изисквания и квалификации:

 • Висше икономическо образование;

 • Отличен говорим и писмен английски език;

 • Опит в сферата на финансите;

 • Опит в подготовката и управлението на проекти, свързани с бизнес развитие;

 • Отлични умения за работа с приложенията на MS Office – Excel, Word и Power Point;

 • Отлични организационни и финансово-аналитични умения;

 • Умения за изпълнение на поставените задачи в максимално кратки срокове;

 • Организираност, конфиденциалност, лоялност и висока култура на поведение.

Задължения и отговорности:

 • Проучване и структуриране на нови бизнес идеи;

 • Задълбочен анализ и оценка на идентифицирани бизнес проекти;

 • Цялостно планиране на изпълнението на избрани бизнес проекти;

 • Организация и управление на реализацията на бизнес проекти и постигане на търсените резултати;

 • Координация на бизнес проектите с всички ангажирани звена;

 

Ние предлагаме:

 • Коректност в трудовите взаимоотношения;

 • Фирмено обучение и споделяне на ноу-хау за работа;

 • Възможности за изключителни доходи, обвързани с постигнатите резултати;

 • Самостоятелна и разнообразна работа;

 • Възможност за самостоятелно вземане на решения и самоорганизация;

 • Професионално развитие в международна компания с утвърдени пазарни позиции.

 • Работа в млад, висококвалифициран и сплотен екип.

 

При проявен интерес към някоя от позициите, не се колебайте да ни изпратите необходимите документи за кандидатстване:

 1. Мотивационно писмо;

 2. Подробна автобиография с актуална снимкa;

 3. Документи, удостоверяващи опита и квалификацията Ви.

Изпратете Вашата кандидатура на e-mail: office@gwconsulting.bg, като посочите позицията, за която кандидатствате.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатствайки за някоя от посочените позиции, доброволно предоставяте Вашите лични данни и давате съгласието си Гудуил Консултинг ЕООД да ги обработва при пълна конфиденциалност за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.

Warning: chmod() has been disabled for security reasons in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 46