БАЛКОНФ ЕООД, проект по Фонд “Условия на труд” към МТСП

  1. Проект по Фонд „Условия на труд” към МТСП, Договор № 55/10.12.2014г. „Подобряване на условията на труд в БАЛКОНФ ЕООД”
  2. Обща стойност на проекта 100 373,43 лв; БФП – 30 112,03 лв, грантова помощ 30 %;
  3. Цел: подобрение в условията на труд в Балконф ЕООД-гр. Балчик. Подобряването ще се изрази в подмяна на ел. разпределителни табла, окабеляване и подмяна на осветление в 3 цеха в производствените помещения в базата на предприятието в гр. Балчик.

windows collage