Автор:
Категория: ОПИК
Дата:

1.5 млрд. лв. за иновации през 2024 г.

През 2024 г. към бизнеса се насочват близо 1.5 млрд. лв. по програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), която Министерството на иновациите и растежа управлява. Целта е [...]