МИР подкрепя изграждането на 8 иновационни хъбове

 Категория: ОПИК

МИР подкрепя изграждането на 8 иновационни хъбове с 52 млн. лв.

Министерството на иновациите и растежа (МИР) ще подкрепи изграждането на осем нови цифрови и иновационни хъбове в страната. Те ще подпомагат бизнеса и ще предлагат услуги на български компании в областта на най-съвременните технологии, сред които дигиталните и зелените технологии.

В изграждането им ще бъдат инвестирани близо 52 млн. лв. от Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ). За целта МИР отвори процедурата „Финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационни хъбове, отличени с „Печат за високи постижения“. Кандидатстването по нея ще продължи до 16,30 ч. на 18 март 2024 г.

Проектните предложения се подават изцяло онлайн в системата ИСУН 2020 (https://shorturl.at/klnI4). Със средствата по мярката малките и средни предприятия ще получат достъп до най-модерните тестови и експериментални точки за валидиране на техните продукти и технологии.

Ще имат възможност за развиване иновационните си умения, както и достъп до знания и експертиза за защита на интелектуалната собственост, за намиране на инвеститори и др.

През миналия септември Министерството осигури още 13,6 млн. лв. като съфинансиране на първите четири иновационни хъбове в България. Останалите средства за създаването им бяха обезпечени от програма „Цифрова Европа“ на ЕК.

Националната мрежа от общо 12 цифрови и иновационни хъбове ще предоставя услуги на микро, малки и средни предприятия и на публични организации. За фирмите това ще е безплатно или на цени много под пазарните. Въпреки че ще са регионално насочени, хъбовете ще могат да оказват пдкрепа на дружества от цялата страна, както и на всички европейски фирми, които потърсят тяхната помощ.

Последни публикации