Автор:
Категория: ОПИК
Дата:

Три процедури за МСП по Програма Конкурентоспособност

Три процедури за МСП по Програма „Конкурентоспособност“- ПКИП с общ бюджет 3 млрд. лв По Програма „Конкурентоспособност“- ПКИП, която е с общ бюджет 3 млрд. лв., предстоят три процедури за малки [...]

Машини и фотоволтаици за земеделците по програма Инвестиции в технологична модернизация от ПВУ

Основна цел: Фондът предвижда предоставяне на подкрепа на земеделските стопани за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, [...]