Три процедури за МСП по Програма Конкурентоспособност

 Категория: ОПИК

Три процедури за МСП по Програма „Конкурентоспособност“- ПКИП с общ бюджет 3 млрд. лв

По Програма „Конкурентоспособност“- ПКИП, която е с общ бюджет 3 млрд. лв., предстоят три процедури за малки и средни фирми. МСП са гръбнакът на българската икономика.

Първата процедура е „Разработване на иновации в предприятията” с бюджет 127 млн. лв.

Втората е „Внедряване на иновации в предприятията“ с бюджет над 290 млн. лв. Тя е за машини, съоръжения и оборудване, както и софтуер, необходими за внедряването на съответната иновация в фирмите.

Третата е за подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите – с бюджет 117,5 млн. лв.

По Програма за наука и бизнес – ПНИИДИТ, която е с общ бюджет над 2 млрд. лв., предстои изграждането на национална мрежа от 12 иновационни хъба с подкрепа от 67 млн. лв. Хъбовете ще предоставят услуги в областта на дигиталните и зелените технологии, като подкрепят цифровата трансформация на малки и средни предприятия.

Подкрепата по линия на МИР е както грантова, така и чрез дългови и дялови финансови инструменти.

Предстои Фондът на фондовете да обяви финансиране на проекти, насочени към кръгова икономика и в частност енергийна и ресурсна ефективност, под формата на гаранционен продукт в размер на около 100 млн. лв.. По думите му е МИР твърди, че е наличен значителен ресурс до края на годината през ФнФ и за стартиращи и иновативни компании.

Припомнямае че Българската банка за развитие подписа с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) важно финансово споразумение за 175 млн. евро, с което ще се предостави конкурентно предимство на малките и средните предприятия и в помощ на екологичния им преход, както и с Банката за развитие на Съвета на Европа за 175 млн. евро.

Последни публикации