Прогама насърчава развитието на изкуствен интелект

 Категория: ОПИК

По новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ предстои да се отворипроцедура за разработка на иновации в предприятията, свързани с изкуствен интелект, роботи, безжични мрежи, облачни мрежи, водородни технологии, биотехнологии и индустрии за здравословен начин на живот. Целта е да се създаде добавена стойност както за нашата икономика, така и за развиване капацитета в региона и в Европа “.

Следващата мярка, която предстои по програма Конкурентоспособност и иновации в предприятията, е за внедряване на вече разработени решения, свързани с високи и дълбоки технологии, както и успешното прилагане на изкуствения интелект в различни области на индустрията.

Общественото обсъждане на процедурата „Разработване на иновации в предприятията“ приключи на 23 май 2023 г.

Бюджетът на мярката е 127 млн. лв. Безвъзмездната помощ за фирмите ще бъде между 50 000 лв. и 500 000 лв., като те могат да са микро-, малки или средни, както и дружества с до 499 служители или големи предприятия.

Последни публикации