Автор:
Категория: ОПИК
Дата:

Прогама насърчава развитието на изкуствен интелект

По новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ предстои да се отворипроцедура за разработка на иновации в предприятията, свързани с изкуствен интелект, роботи, безжични [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

Имаме 85% успеваемост на подадените проекти по ПРСР

Ако се чудите дали фотоволтаичните системи имат приложение при земеделските производители, специалистите от нашите фирми Гудуил Консултинг и Гудуил Енерджи ви отговарятбез никакво колебание – [...]

Проекти за над 50 милиона лева са подадени от иновативни компании с печат от ЕК за високи постижения

Проекти за над 50 млн. лв. са подадени от иновативните фирми с печат от ЕК за високи постижения. България е една от едва петте в ЕС, които подпомагат идеите на новаторските си компании със знак [...]

Набират се проектни концепции по програмата за сътрудничество с Турция

Отворена е първата покана за набиране на проектни концепции по Програма Интеррег България-Турция 2021-2027. Поканата е в рамките на Териториалната стратегия по Програмата и обхваща Специфичната й [...]

Набират се проектни концепции по програмата за сътрудничество със Северна Македония

Обявена за кандидатстване е покана за набиране на концепции по Програма Интеррег VI-A ИПП България -Северна Македония 2021-2027 Поканата е в рамките на Териториалната стратегия по Приоритет 3 [...]