Първите приеми за инвестиции в селското стопанство

Първите приеми за инвестиции в селското стопанство по Плана за възстановяване и устойчивост– през април 2023 г. Първите приеми на проекти за изпълнение на инвестициите по Националния план за [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

С тръжни процедури по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства по ПРСР

Преди няколко месеца приключи обработката на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Финансов ресурс има за 850 проекта, въпреки че 1 699 преминаха техническа и финансова [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Подмярка 6.1 Създаване на стопанства за млади фермери по ПРСР отваря през 2022 г.

Проектът на Индикативната годишна работна програма по ПРСР за 2022 г.: Мерки по втори стълб се очаква да бъдат отворени догодина, става ясно от Проект на Индикативна годишна работна програма на [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

Дистанционен мониторинг на стопанствата за контрол на евросубсидиите от 1 януари, 2023 г.

От 1 януари 2023 г. европейските субсидии ще се контролират по различен начин. Една от най-важните промени в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) е свързана с внедряването на дистанционен [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

Как работи една въглеродна програма за фермери по ОСП?

Често фермери ни задават този въпрос. Когато фермер заяви желание за участие в подобна въглеродна програма на първо място се събира информация за няколко години назад от стопанството му за всички [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

Таванът за кризисната помощ за земеделци вече е 250 000 евро

ЕК одобри изменението на държавната помощ от 62 хил. евро на 250 000 евро. Това максималната сума. Европейската комисия (ЕК) одобри изменението на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

Таванът на кризисната помощ за стопанствата скача на 250 000 евро

Таванът на кризисната помощ за стопанствата скача на 250 000 евро, чака се одобрение по ПРСР за 60 млн. лв. Актуалният нов таван от 250 000 евро ще бъде приложен по вече миналия прием по схемата [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

Стратегическият план за развитие на земеделието вече пътува към ЕК

Стратегическият план за развитие на земеделието вече пътува към ЕК, над 8 млрд. евро е бюджетът Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

Стартирайте със зеленчуци, а като начало се присъединете към кооператив!

Приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. /ПРСР/ вече стартира на 2 ноември 2022 г./вижте повече на [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

Планът за биологичното земеделие в ЕС има за цел да стимулира фермерите

Планът за биологичното земеделие е разделен на три оси, те ще бъдат подкрепени от 23 действия. Биологичното земеделие е метод на отглеждане, който използва естествени вещества и процеси за [...]