Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

От 1 септември тръгва приемът за компенсиране на фермерите

От 1 септември тръгва приемът за компенсиране на фермерите заради военните действия в Украйна Допълнителни 444 700 000 лв. са прехвърлени по бюджета на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

ДФЗ стартира извънредното държавно подпомагане за фермери

Размерът на помощта за всеки стопанин ще се изчислява въз основа на броя на животните и на хектарите земеделска земя Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

Финансиране чрез МИГ по райони

Финансиране чрез МИГ по райони – 42 варианта, предстоят 5 важни подмерки по ПРСР Към момента отворените процедури за подкрепа на фермерите по линия на Местните инициативни групи (МИГ) са 42. Те [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

Обсъждат Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г.

По Стратегическия план България ще усвои над 16 млрд. лв. в рамките на програмния период. Проблемите на аграрния сектор се обсъждат на Национален земеделски форум. Събитието има за цел да събере [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

Производителите на сладководна риба могат да кандидатстват по de minimis

От 26 май производителите на сладководна риба могат да кандидатстват по de minimis От 26 май 2022 г. производителите на сладководна риба могат да кандидатстват в областните дирекции на Държавен [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

Започна приемът по мярката „Събиране на реколтата на зелено“

От днес, 17 май, до 27 май 2022 г. се приемат заявления за подпомагане по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 [...]

Автор:
Категория: ПРСР
Дата:

Гроздопроизводителите кандидатстват за застраховане на винени лозя

От 16 май гроздопроизводителите кандидатстват за застраховане на винени лозя От 16 май (понеделник) до 15 юни 2022 г. гроздопроизводителите могат да подават заявления за предоставяне на финансова [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Одобрени кандидати по подмярка 4.1.2 не могат да кандидатстват по 6.3 от ПРСР

В момента върви прием по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, като крайният срок за подаване на проектни предложения е 2 март 2022 г. Одобрени кандидати по [...]

Категория: ПРСР
Дата:

20 000 евро за подпомагане на млади и нови фермери за старт в земеделието

20 000 евро ще получат млади и нови фермери за стартиране на бизнес в земеделието. Проект на интервенцията, носеща името “Подпомагане на много малки земеделски стопанства” бе обсъдена по време на [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Започна приемът по подмярка 6.1 от ПРСР за млади земеделски производители

Започна приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет по процедурата е в размер на близо 25 [...]

cтраница 1 of 7