Категория: ПРСР
Дата:

Подмярка 4.1 от ПРСР: Предимство на иновациите и прецизното земеделие

Какви дейности и технологии ще са допустими  и какво означава иновативност в изискванията за подмярка 4.1 от  ПРСР за нуждите на прецизното земеделие? Системи и оборудване /софтуер и хардуер/, за [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Удължиха срока за лозарите по кризисната мярка

Лозарите вече ще могат да кандидатстват по кризисната мярка две поредни години с едни и същи парцели. Проектонаредба за това е публикувана за обсъждане от Министерството на земеделието. Тя дава [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Стартират 8 мерки от ПРСР през 2021 г.

През 2021 г. ще стартират приеми по 8 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони, с бюджет от близо 494 млн. евро. Това бе решено от Комитета за наблюдение на Програмата, който [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Важни корекции в насоките за кандидатстване по подмярка 4.1

Да не се изисква при кандидатстване финализирана процедура по узаконен сондаж! Браншовиците настояват да не се отваря подмярка 4.1 в този вид, защото според тях все още има важни пропуски. От [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Как ще се точкува по подмярка 4.1 по ПРСР

Готов е проектът на насоките за кандидатстване по подмярка 4.1, включително критериите за оценка Фермерите и всички останали заинтересовани страни имат на разположение седмица, за да подадат [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Еврокомисията поиска национални планове за биофермерство

Европейската комисия представи нов план за развитие на биологичното производство и препоръча на държавите членки да подготвят национални планове, които да се базират на етапите и размера на [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства-Обновена, част Трета от ПРСР

Допустими разходи: Разходи за материални инвестиции за: строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства-Обновена, част Втора от ПРСР

Допустими кандидати: Земеделските стопани към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия: да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № [...]

Категория: Uncategorized @hu, ПРСР
Дата:

Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства-Обновена, част Първа от ПРСР

Обявяване на процедурата: 02.04.2021 г. Основна цел: Повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България. Общ размер на БФП: 422 218 104, 00 лева Размер на предоставената [...]

Категория: Uncategorized @hu, ПРСР
Дата:

Подмярка 6.3-Стартова помощ за развитието на малките стопанства по ПРСР

Цел на финансирането: Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в устойчиви и жизнеспособни единици. Допустими кандидати: Регистрирани земеделски стопани, отговарящи на [...]

cтраница 1 of 3