Категория: ПРСР
Дата:

Подмярка 6.1 Създаване на стопанства за млади фермери по ПРСР отваря през 2022 г.

Проектът на Индикативната годишна работна програма по ПРСР за 2022 г.: Мерки по втори стълб се очаква да бъдат отворени догодина, става ясно от Проект на Индикативна годишна работна програма на [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Одобрени кандидати по подмярка 4.1.2 не могат да кандидатстват по 6.3 от ПРСР

В момента върви прием по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, като крайният срок за подаване на проектни предложения е 2 март 2022 г. Одобрени кандидати по [...]

Категория: ПРСР
Дата:

20 000 евро за подпомагане на млади и нови фермери за старт в земеделието

20 000 евро ще получат млади и нови фермери за стартиране на бизнес в земеделието. Проект на интервенцията, носеща името “Подпомагане на много малки земеделски стопанства” бе обсъдена по време на [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Започна приемът по подмярка 6.1 от ПРСР за млади земеделски производители

Започна приемът по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Общият бюджет по процедурата е в размер на близо 25 [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Отворена е подмярка 6.3 от ПРСР – „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

Министерството на земеделието, храните и горите отвори приема по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Още 900 млн. евро по ПРСР

На 19 ноември ЕК одобри най-голямото изменение в ПРСР, с което към текущите 2,9 млрд. евро се прибавят нови 900 млн. евро. Общият бюджет на цялата програма се увеличава до 3,8 млрд. евро, които [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Съветът на ЕС одобри новите правила за фермерите

Следва предаване на стратегическите планове, които за 6 месеца ЕК трябва да оцени. Съветът на ЕС официално прие Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. на заседание на 2 [...]

Категория: НПП
Дата:

От 4 януари се отваря приемът по Пчеларската програма за 2022 г.

На 4 януари Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) отваря приема за 2022 г. по Националната програма по пчеларство (НПП), която действа в периода 2020 – 2022 г. За 2022 г. финансовият ресурс е 8 073 [...]

Помощ до 12 000 лв. за електромобил по Оперативна програма Околна среда 2021-2027 г.

Хората, които искат да подкарат кола, задвижвана от ток, ще могат да кандидатстват за помощ от държавата в размер на 12 000 лв. Това е е записано в новата оперативна програма “Околна [...]