Още 900 млн. евро по ПРСР

 Категория: ПРСР

На 19 ноември ЕК одобри най-голямото изменение в ПРСР, с което към текущите 2,9 млрд. евро се прибавят нови 900 млн. евро. Общият бюджет на цялата програма се увеличава до 3,8 млрд. евро, които вече са на разположение на бенефициентите. Това обяви служебният земеделски министър Христо Бозуков.

По справка от началото на мандата до момента по ПРСР са сключени 576 договора с общ размер на безвъзмездната финансова помощ от над 109 млн. лева. Обработката на всички подадени проектни предложения би трябвало да приключи през януари.

Към 1 декември 2021 г. разплатените средства по ПРСР 2014-2020 са 1,87 млрд. евро, а общо договорените са 2,35 млрд. евро. За шест месеца при разплатените средства има ръст от 7%.

Общо с над 120 млн. лв. са увеличени бюджетите на няколко мерки по ПРСР чрез преразпределение на неусвоен финансов ресурс.

рез преразпределение на неусвоен финансов ресурс.

Стратегически план за новата ОСП:

До края на годината проектът ще бъде изцяло готов и срокът за предаването му ще бъде спазен. На 9 декември започва поредица от Тематични работни групи със заинтересованите страни за финално обсъждане на документа, след което той ще бъде изпратен в Народното събрание.

Последни публикации