Съветът на ЕС одобри новите правила за фермерите

 Категория: ПРСР

Следва предаване на стратегическите планове, които за 6 месеца ЕК трябва да оцени.

Съветът на ЕС официално прие Общата селскостопанска политика (ОСП) за периода 2023-2027 г. на заседание на 2 декември – след повече от 3 г. работа. ¼ от парите са за „зелено земеделие”.

Процесът на реформиране на ОСП започна през 2018 г., когато Европейската комисия публикува първоначалното си предложение. През октомври 2020 г. Съветът и Европейският парламент приеха позициите си за преговори. Така те поставиха началото на деветмесечни преговори, които завършиха с политическо споразумение, постигнато през юни 2021 г.

На 23 ноември тази година Европарламентът гласува на първо четене реформите в ОСП, а десетина дни по-късно те получиха одобрението и на Съвета.

Според участниците в заседанието новото законодателство проправя пътя за по-справедлива, по-екологична и базирана на резултатите ОСП. Работи се за по-справедливо и по-устойчиво бъдеще за фермерите.

Ключов момент в новата политика е въвеждането на стратегически планове на ниво държави членки, които позволяват на националните правителства да приспособят разпоредбите на ОСП към нуждите на своите земеделски общности. 

Политиката е и най-амбициозната за околната среда досега, като една четвърт от директните плащания са запазени за зелено земеделие. Това е първата ОСП, която включва социална условност, която да гарантира подходящи условия за работниците в сектора.

Трите регламента, които съставляват пакета за реформа на ОСП, ще бъдат подписани както от Съвета, така и от Парламента и ще бъдат публикувани в Официален вестник. До 1 януари 2022 г. държавите членки трябва да представят своите проекти на стратегически планове, след което Комисията ще започне да ги оценява и да дава обратна връзка.

Новата ОСП ще влезе в сила от 2023 г. и ще се прилага до 2027 г.

Последни публикации