Имаме 85% успеваемост на подадените проекти по ПРСР

 Категория: ПРСР

Ако се чудите дали фотоволтаичните системи имат приложение при земеделските производители, специалистите от нашите фирми Гудуил Консултинг и Гудуил Енерджи ви отговарятбез никакво колебание – определено да!

Смятаме, че 85% успеваемост на подадените от нас проекти е категорично потвърждение за нашата компетентност!

Мярка 4.1 и мярка 4.2 от ПРСР включват соларни системи! Именно с тях са свързани голяма част от успешните ни проекти и доволните клиенти, които разчитат постоянно на нас за развитие на фирмите си с европейски средства.

Знаем, че слънчевото греене е пряко свързано с добива в земеделието а една от предстоящите програми, към които отсега има заявен огромен интерес, е за фотоволтаични оранжерии.

Как работят те?

Фотоволтаичните оранжерии имат подобен външен вид като нормалните оранжерии, с тази разлика, че изискват инсталирането на специални слънчеви панели, които имат за цел да задържат част от абсорбираната топлина и да я разпределят по балансиран начин .

Излишъкътот произведена електроенергия може да се съхранява , да се използва в най-студените дни или да се препродаде.

Всеки тип фотоволтаична оранжерия има вид скатен покрив , който може да бъде направен от прозрачно стъкло или от полиетиленов филм. Панелите обикновено са ориентирани на юг , за да могат да поемат пряка светлина.

Полупрозрачните панели с фотоволтаично стъкло с кристални клетки са много често срещани в съвременните модули. На покрива са монтирани слънчеви панели, които произвеждат енергия за всички дейности – от климатизацията във фотоволтаичната оранжерия до напояването.

Разбира се, като система извън мрежата , т.е. самодостатъчна и електрически изолирана от електроразпределителната мрежа, тя изисква специални батерии за фотоволтаици . Целта на тези батерии е да акумулират целия ток, произведен от слънчевите панели, за да го направят достъпен в дните, когато слънцето не присъства, за да ги захранва.

Агриволтаика в глобален план

Земеделието е един от най-засегнатите от климатичните проблеми отрасли. Интензивните аграрни култури произвеждат 12% от глобалните емисии на парникови газове. Енергията от възобновяеми източници е неизчерпаем ресурс, за разлика от въглищата и горивата. В глобален план, комбинацията между земеделско производство и производство на енергия от слънчева светлина в рамките на една и съща земеделска площ е позната като „агриволтаика”. Отглеждането на култури под и около фотоволтаични панели създава благоприятен климат и добри условия за растеж. Често това са фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) с голяма мощност за продажба на електричеството, които са изградени върху площи, засадени с растителни култури или които се използват като пасища за животновъдни стопанства.

 Фотоволтаици за българското земеделие

В България, обаче, е по-популярно приложението на автономни фотоволтаични системи за захранване на част от енергийните нужди на земеделието. Често се случва подходящите места за развитие на земеделска дейност да са разположени в труднодостъпни райони, далеч от разпределителната мрежа. Това прави автономните фотоволтаични системи далеч по-разумен и ефективен вариант за земеделието.

Допълнително земеделските производители имат достъп до финансиране на инсталацията на соларни системи по Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР.

Използването на слънчева енергия за оранжерии има многобройни ползи за фермерите . На първо място, пространството е оптимизирано, така че площта за земеделски, градинарски или разсадни дейности да не се намалява по никакъв начин.

Тогава има цяла поредица от икономически предимства, защото фотоволтаичната оранжерия значително намалява обикновените разходи за управление . Не на последно място, това е екологичен и незамърсяващ метод .

Как соларните системи правят малка революция в селското стопанство?

1.Предотвратяват емисиите на парникови газове

2.Спестяват разходи за ел.енергия

3. По-голяма ефективност на производството

При използване на други видове енергийни източници е необходима и добра система за контрол на температурата в оранжерията. В слънчевите оранжерии обаче можете да регулирате настройките на температурата, за да се адаптират сами.

Освен това могат да се монтират вентилационни отвори за покрива, така че сензорите автоматично да отварят покрива, когато има твърде много топлина. Слънчевата енергия, съхранявана през горещите дни, може да се използва и за компенсиране на температурата в по-студените дни.

Можете да поставите вашата фотоволтаична оранжерия навсякъде.

Тази нова технология, задвижвана със слънчева енергия, ви позволява да изградите вашата оранжерия във всяка позиция, която искате. Всъщност, когато използвате електричество, вие сте принудени да поставяте оранжерията само на места, където е лесно да имате електрически връзки.

Това е особено полезно за хората, живеещи в селските райони, където доставката на електроенергия не винаги е гарантирана.

При първоначалната инвестиция трябва да вземе предвид и цената на земята , цената на избрания тип модул и на анкериращата и фиксираща конструкция и разходите за монтаж . Ако трябва да изградим конструкции на земята от нулата, цените се качват много.

Фотоволтаични системи за напояване:

Фотоволтаичните системи са много подходящо решение за захранване на системи за напояване. Те могат да бъдат изпълнени в два варианта. В единия, съществуваща помпа за вода може да се превърне в соларна, посредством специален инвертор. Във втория, соларна помпа може да бъде поставена директно, без необходимостта от инвертор.

За да можем да проектираме възможно най-оптималната система за конкретните нужди в първия вариант, трябва да знаем мощността на помпата. Обикновено, панелите са с 20-30% по-голяма мощност от тази на помпата, за да може тя да работи дори при временно заоблачаване. Например, ако помпата е с мощност от 1 200W, се препоръчват панели с обща мощност от минимум 1 500W, а за по-голяма сигурност – 2 000W.

След свързването на помпата с панелите и инвертора, единственото което е необходимо е слънце. Когато има слънце, помпата работи непрекъснато. Ако спадне мощността идваща от панелите, тя намалява своите обороти, докато се възстанови пълната мощност от панелите. Ако мощността отслабне много (при наличие на плътен и голям облак), то помпата спира и изчаква възстановяване на мощността.

При втория вариант, системата работи на абсолютно същия принцип, но е необходима повече техническа информация, за да подберем най-подходящата соларна помпа за конкретните нужди. Това включва данни за дълбочина на сондажа, необходим напор и дебит на час.

Съхранение на енергия за земеделието:

Тук има и опция за добавяне на акумулаторен блок, който да се използва в тъмната част на денонощието или при лошо време, когато производството от фотоволтаичните панели не е достатъчно. За да предложим подходящ акумулаторен блок, трябва да имаме информация за това колко запас трябва да има системата, изразен в брой работни часове на помпата.

Интересното при соларните системи е, че позволяват още един ефективен начин за съхранение на енергия – чрез поставянето на буферен съд за съхранение на вода. По този начин наличната енергия, когато слънце греенето е силно, може да се съхранява под формата на резерви от вода, които могат да се използват на по-късен етап за напояване в облачните или тъмните часове на деня.

Видно е, че ползите са много, а независимостта на фермера направо е безценна.

Така че, търсете ни, фермери!

Консултациите ни са безплатни, цените не са неприятни, резултатите – в 85% благоприятни!

Последни публикации