Как работи една въглеродна програма за фермери по ОСП?

 Категория: ПРСР

Често фермери ни задават този въпрос. Когато фермер заяви желание за участие в подобна въглеродна програма на първо място се събира информация за няколко години назад от стопанството му за всички полета, които ще бъдат включени в нея – как е обработвана земята, какви култури е имало и т.н.

След това започват да се правят директни почвени измервания, за да се види колко въглерод има в почвата, като тази информация се събира всяка година.

Накрая се сертифицира реалната стойност на въглерода, който е секвестиран заедно с намаляването на емисиите, което е постигнато, в сравнение с базовите стойности на стопанството.

Оттам нататък тази информация се валидира от трета страна и се сертифицира в регистър, където всеки сертификат си има уникален номер.

Фермерът получава своя сертификат и решава какво да прави с него – да го продаде или да го запази. Съответната компания, в чиято въглеродна програма участва земеделеца, намира купувач на сертификата и сумата от продажбата се изплаща на стопанина.

Към момента въглеродно земеделие могат да прилагат всички земеделски стопани, но печалбите от него са приложими само за фермерите с обработваема земя.

Въглеродните сертификати нямат срок на годност, тоест фермерът, който ги печели, може да ги продаде по всяко време. Те са своеобразен вид кредит, дори и да смени дейността си.

Последни публикации