Над 1 млрд. лева ще инвестира МТСП в мерки за повишаване качеството на работната сила до 2027 г

 Категория: План за възстановяване и развитие

Приоритет в националната политика по заетостта е повишаването на дигиталните умения и качеството на работната сила. Това ще се случи чрез инвестиции в обучение и квалификация, развитие на уменията и ключовите компетентности на служителите и търсещите работа лица“, бе заявено на конференция „Качествени работни места: как да ги реализираме?“.

По Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) Министерството на труда и социалната политика (МТСП) реализира проект за 194 млн. евро, по който се планира до средата на 2024 г. обучение на 200 000 безработни и заети за придобиване на базово или средно равнище на дигитални умения.

Целта е до средата на 2026 г. броят на обучените за дигитални умения да достигне 500 000 души. На 100 000 души ще бъде предоставена възможност да сертифицират безплатно дигиталните си умения, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене.

Над 623 млн. лв. са предвидени и по линия на Програмата „Развитие на човешките ресурси“ за обучение чрез работа, стажуване, специфични обучения, свързани с конкретно работно място, придобиване на „зелени“ умения и др.

Над 170 000 заети и безработни се очаква да бъдат включени в обучения за придобиване на нови умения през програмния период. Допълнително над 160 000 лица ще получат подготовка за повишаване на нивото на дигиталните им умения.

В мерки за повишаване на уменията и качеството на работната сила МТСП ще инвестира до 2027 г. над 1 млрд. лв. , както по Националния план за действие по заетостта, така и по Програма “Развитие на човешките ресурси”.

Компаниите, които подобряват условията на труд, инвестират в кариерното развитие на заетите и повишават производителността на труда, привличат и задържат високообразовани служители с необходимите знания. България е заложила 1,6 милиарда евро или 25,8 % от всички средства по НПВУ за действия, свързани със цифровия преход

Последни публикации