Тръгна програмата за домашни фотоволтаични системи по Плана за възстановяване и устойчивост

 Категория: План за възстановяване и развитие

Собствениците на жилища, които се отопляват в момента с печка, котел, камина и други неефективни уреди на твърдо гориво могат да кандидатстват от сряда до 10 ноември за безвъзмездно финансиране на доставка и монтаж на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване, както и на фотоволтаични системи с мощност до 10 kWp.

За да получи финансиране даден проект, той трябва да се отнася за жилище, където е постоянният адрес на кандидата.

Фотоволтаичните системи с мощност до 10 kWp се финансират до 70%, но не повече от 15 хил. лв. Доставката и монтажът на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване могат да бъдат финансирани по тази процедура изцяло, но с не повече от 1960.83 лв.

Най-много къщи има в селските райони на страната. Това са 231 общини от общо 264 в България, където няма град с над 30 000 човека.

Общият размер на инвестицията е 240 млн. лв. От тях 140 млн. лв. са за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост и 100 млн. лв. национално и частно съфинансиране. На първия етап от реализацията ще бъдат разпределени 80 млн. лв.

Финансирането на домашни фотоволтаични системи и слънчеви инсталации за гореща вода става възможно в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, уточняват от енергийното министерство, което отговаря за тази процедура.

По процедурата е предвиденоизцяло електронно подаване на предложенията чрез ИСУН 2020.

Последни публикации