Категория: МИГ
Дата:

МИГ Самоков-Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Основна цел: Създаване на устойчива заетост, квалифицирана работна сила, повишено качество и подобрени условия на живот и бизнес [...]

Категория: МИГ
Дата:

МИГ ЛОМ Мярка 1-4.1.”Инвестиции в земеделски стопанства”

Програма за развитие на селските райони  2014-2020 г. Основна цел: Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ ЛОМ. Общ размер на БФП: 567 182 лв. Размер на [...]

Категория: МИГ
Дата:

МИГ Берковица и Годеч -4.1.”Инвестиции в земеделски стопанства”

Програма за развитие на селските райони  2014-2020 г. Основна цел: Повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на МИГ – Берковица и Годеч.. Общ размер на БФП: 55 606,34 лв. [...]

Категория: МИГ
Дата:

МИГ Сандански – подмярка 8.3 „Подпомагане срещу горски пожари и природни бедствия”

Основна цел: Увеличаване териториите на горите чрез залесяване на земеделски и неземеделски земи, предпазване на горите от пожари, предотвратяване излъчването на вредни емисии (въглероден [...]

Категория: МИГ
Дата:

МИГ Стамболово-Кърджали е отворена по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

МИГ Стамболово-Кърджали отвори по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 16.06.2020 г.  Основна цел: [...]

Категория: МИГ
Дата:

На 17 март ще се отвори МИГ-Добричка: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Основната цел на МИГ ДОБРИЧКА е: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез:  [...]