Категория: ОПРЧР
Дата:

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” – Транснационално сътрудничество

Бюджетът на оперативната програма е 15 млн.лв. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв., а максималният – 200 000 лв. Допустими за участие са: представители на [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Отвори Инвестиции в предприятията от лозаро-винарския сектор

Стартира Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор “Инвестиции в предприятия”. Краен срок за подаване на проектни предложения – 10.04.2020г. Подпомагането по мярка [...]

Категория: ОПИК
Дата:

Обсъждат програма Дигитализация на малки и средни предприятия

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА МСП е вече на обществено обсъждане и ще отвори до края на март т. г. Бюджетът по схемата е: 58 674 900 лева Кандидатите трябва да отговарят на следните условия: • да са [...]

Категория: Uncategorized @hu
Дата:

Идват инвестиционни помощи за бизнеса по иновации и екология

Помощи за българските предприятия предвижда програмата „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, чийто краен срок за подаване на документите е 4 юни, 2020 г. Приоритетна област е  „Иновации за [...]

Категория: МИГ
Дата:

На 17 март ще се отвори МИГ-Добричка: Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Основната цел на МИГ ДОБРИЧКА е: Подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятията от хранително-преработвателната промишленост чрез:  [...]