Категория: ПРСР
Дата:

До 2 млн. лв. финансиране ще могат да ползват стопаните по финансовия инструмент на ПРСР

Една банка и една финансова институция вече подадоха в срок първоначалните си оферти по инструмента „Финансиране в селските райони“. Участниците са Първа инвестиционна банка АД – по всички [...]

Категория: ОПИК
Дата:

България получава от ЕС 120 млн. евро в подкрепа на малкия бизнес

Европейската комисия одобри изменението на шест оперативни програми (ОП) за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) на България, Италия, Испания, Унгария [...]

Категория: ПРСР
Дата:

С над 20 млн. лв. се вдигат парите за преработка по подмярка 4.2 от ПРСР

В подмярката влизат проекти, оценени между 66 и 69 точки. Бюджетът за проектните предложения от прием 2018 г. по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Отворен е прием по помярка 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” по ПРСР

Срок за подаване на проектни предложения: 25.02. 2022 г. 17:30 ч. Основната цел на приема по Програмата за развитие на селските райони е: подобряване на цялостната дейност, икономическата [...]

Категория: ПРСР
Дата:

Европейската комисия одобри мярка за увеличаване на парите към фермерите по ПРСР

Европейската комисия прие мярка, която позволява на земеделските производители да получават по-високи аванси от плащанията по общата селскостопанска политика (ОСП), като целта е да бъдат [...]