До 2 млн. лв. финансиране ще могат да ползват стопаните по финансовия инструмент на ПРСР

 Категория: ПРСР

Една банка и една финансова институция вече подадоха в срок първоначалните си оферти по инструмента „Финансиране в селските райони“.

Участниците са Първа инвестиционна банка АД – по всички обособени позиции, и Сис Кредит АД – по една обособена позиция. Офертите им бяха отворени на 11 август, предстои тяхното разглеждане.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата беше 22 март, като заявление за участие имаше още от Банка ДСК ЕАД и Инвестбанк АД. Те обаче не са подали своите оферти.

Средствата са осигурени от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР). Те възлизат на 38,3 млн. лв., разпределени в три обособени позиции. Към тях публичния ресурс бъдещите финансови посредници се очаква да добавят и частен капитал. Така общата сума на заемите ще надхвърли 60 млн. лв.

От тези нисколихвени кредити ще могат да се възползват земеделски производители и други бизнеси в селските райони. Фермерите ще могат да ползват финансиране до 2 млн. лв. Парите ще могат да се използват както за инвестиции, така и за оборотни средства.

Фондът на фондовете (ФнФ) ще съфинансира два вида нисколихвени кредити:

  • допълващи вече получена безвъзмездна помощ по проекти, като  ФнФ участва до 50% от размера на кредита;
  • самостоятелни заеми, като ФнФ покрива до 70% от размера на кредита.

Преференциалните условия ще включват по-ниски от пазарните лихви, облекчени условия за кандидатстване, намалени изисквания за обезпечения, удължен гратисен период, улеснен достъп до финансов ресурс на малки стопанства и млади фермери.

Последни публикации