Европейската комисия одобри мярка за увеличаване на парите към фермерите по ПРСР

 Категория: ПРСР

Европейската комисия прие мярка, която позволява на земеделските производители да получават по-високи аванси от плащанията по общата селскостопанска политика (ОСП), като целта е да бъдат подкрепени основно региони, засегнати от наводненията и сушата. Целта е да се увеличи паричният поток за земеделските стопани, засегнати от кризата Covid-19 и от въздействието на неблагоприятните метеорологични условия в целия ЕС, се посочва в прессъобщението от пресцентъра на ЕК.

С днешното решение държавите-членки ще получат разрешение да изплащат по-високо ниво на аванси за фермерите, в подкрепа за доходите им или по определени схеми за развитие на селските райони. С до 70% (вместо сегашните 50%) по-високи ще бъдат авансите при директните плащания и до 85% (вместо сегашните 75%) при плащанията за развитие на селските райони, съобщиха от ЕК.

Ще бъдат приложени и предпазни мерки за защита на бюджета на ЕС, така че плащанията да бъдат изплащани след приключване на контролите и проверките от 16 октомври 2021 г.

От Европейската комисия припомнят и други мерки, целящи да компенсират щетите от Covid кризата за селскостопанския хранителен сектор по време на кризата  чрез повишена гъвкавост и специфични пазарни мерки. Съвсем наскоро мерките за подкрепа за лозаро-винарския сектор беше удължен до средата на октомври 2021 г.

Мерките се вземат поради неблагоприятни метеорологични условия като наводнения и топлинни вълни в рамките на ЕС. Земеделските производители са сред най-засегнатите от тези екстремни метеорологични явления, затова и ЕК предприема действия за увеличаване на паричния поток за сектора.

Последни публикации