С над 20 млн. лв. се вдигат парите за преработка по подмярка 4.2 от ПРСР

 Категория: ПРСР

В подмярката влизат проекти, оценени между 66 и 69 точки.

Бюджетът за проектните предложения от прием 2018 г. по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  се увеличава с 20 788 198,20 лв. Това съобщиха от агроминистерството, след като са направили анализ на провалените до момента проекти, които не могат да бъдат изпълнени.

С допълнителното финансиране ще бъдат подпомогнати повече проекти, получили от фонд „Земеделие“ предварителна оценка между 66 и 69 точки по утвърдените критерии за оценка.

Подпомагането по подмярката е насочено към осигуряване на по-пълно интегриране между преработвателите и доставчиците на суровини, което допринася за намаляване на суровинната уязвимост на секторите от хранително-вкусовата промишленост.

По този начин ще се постигне производство на качествени и със специфични характеристики хранителни продукти, създаване на възможностите за логистична свързаност между доставчици, търговци и скъсяване на пътя до пазара. Така, чрез инвестиционната подкрепа, насочена към преработка на земеделска продукция се създават предпоставки за осигуряване устойчива заетост, включително на територията на селските райони, посочват от ведомството.

Последни публикации
Warning: chmod() has been disabled for security reasons in /var/www/gwconsulting.bg/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 47