България получава от ЕС 120 млн. евро в подкрепа на малкия бизнес

 Категория: ОПИК

Европейската комисия одобри изменението на шест оперативни програми (ОП) за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) на България, Италия, Испания, Унгария и Германия, като финансирането от  2,7 милиарда евро е в рамките на REACT-EU, съобщиха от пресцентъра на Еврокомисията.

По българската оперативна програма „Конкурентоспособност и иновации“ ще бъдат преведени допълнително 120 млн. евро по линия на ЕФРР. Ресурсът ще бъде използван за подкрепа на оборотния капитал за малки и средни предприятия (МСП). Очаква се около 2 600 малки и средни предприятия МСП да се възползват от подкрепата.

Последни публикации