МИР отваря четвърта мярка по Плана за възстановяване – над 212 млн. лв. за развитие на индустриални зони и паркове

Процедурата е публикувана за обществено обсъждане. Оператори на индустриални зони и паркове могат да кандидатстват с инфраструктурни проекти за пътища, жп-линии, довеждаща и вътрешна техническа [...]

Над 3 млрд. евро за насърчаване на водородните технологии и зеления преход

В рамките на следващите 5 до 7 години страната ни може да мобилизира ресурс в рамките на 3.2 млрд. евро по различни програми и проекти, вкл. частни инвестиции за насърчаване на използването на [...]

Автор:
Категория: ОПИК
Дата:

3 млрд лв. за Конкурентноспособност и Иновации за МС

За пръв път: 3 млрд лв. за Конкурентноспособност и Иновации за МС , още 117, 5 млн. лв. за машини на семейни фирми Над 420 млн. лв. тръгват към бизнеса по тази програма още в първите 6 месеца на [...]

Скоро стартира програмата за фотоволтаици за къщите

Скоро стартира програмата за фотоволтаици за къщите – до 15 хил. лв. на домакинство за 10 kWp По програмата ще може да се кандидатства за системи, които вече са монтирани и за системи, които ще [...]

Стартира програмата за ВЕИ инсталации за МСП и батерии за съхранение на енергия

Бизнесът в България може да получи от 75 хил. лв. до 1 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ за изграждане на ВЕИ инсталации и батерии за локално съхранение на енергия. Програмата е по Плана за [...]

2 млрд. лв. по програмите за наука и иновации за българския бизнес

Мярка за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове се отваря през следващия месец, а през второто полугодие стартира ваучерната схема за малки и средни предприятия и [...]

500 000 лв. за технологична и екологична модернизация

Министерството на земеделието за програма Устойчиво селско стопанство : Чакат се насоките за кандидатстване по Националния план за възстановяване и устойчивост по четири направления. Предстои да [...]

Автор:
Категория: ОПИК
Дата:

Над 420 млн. лв. ще бъдат инвестирани за разработване и внедряване на иновации в български предприятия през 2023 г.

Над 420 млн. лв. ще бъдат инвестирани през тази година за разработване и внедряване на иновации в българските компании. От средствата ще могат да се възползват както микро, малки и средни [...]

Национален план за възстановяване и устойчивост

Компонент „Интелигентна индустрия“ Програма за икономическа трансформация BG-RRP-3.008 Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по [...]

Осигурени са 2 млрд. лв. по новата Програма за научни изследвания и иновации

Осигурени са 2 млрд. лв. по новата Програма за научни изследвания и иновации за партньорството между бизнеса и научните организации В края на миналата година беше одобрена новата Програма „Научни [...]

cтраница 1 of 2