500 000 лв. за технологична и екологична модернизация

 Категория: План за възстановяване и развитие

Министерството на земеделието за програма Устойчиво селско стопанство : Чакат се насоките за кандидатстване по Националния план за възстановяване и устойчивост по четири направления.

Предстои да бъде създадена работна група и насоките да бъдат публикувани за обществено обсъждане, информираха от Министерството на земеделието.

Очаква се отварянето на специален инструмент за подкрепа, т.нар Национален план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). В него има компонент Устойчиво селско стопанство, специално договорен от Министерство на земеделието, в който има четири направления.

Предстои да бъде създадена работната група и съответно насоките за кандидатстване да бъдат публикувани за обществено обсъждане. Първото направление е за техтологична и екологична модернизация. В него ще се подпомагат най-различни инвестиции без строителство. Процедурата ще бъде максимално опростена. Максималната безвъзмезднна помощ за проект ще е 500 000 лв. Подаването и разглеждането на проектите ще бъде мактсимално опростено, уверват от МЗ. Това означава, че ще има една процедура за оценка.

В случай, че активът, който земеделският стопанин иска да купи и да включи в проекта си, попада в списък с референтни стойности, ще се представs една оферта. Ако не попада, и е нов – две оферти.

По направленията от НПВУ няма да има бизнес план, нито усложняване в документите, които ще се включат като изискване. Другите няколко направления по Плана са свързани с инвестиции за ефективни методи за напояване.

Третата възможност са центрове за сортиране на плодове и зеленчуци.

Четвъртата е за центрове за мъжки разплодни животни.

Единствено в тази програма ще има допустими строително-монтажни дейности, в останалитe – не.

Интензитетът на помощта ще бъде в размер на 50%, но предстои да се публикуват списъци с индикативни активи, които може да бъдат финансирани. Те обаче ще бъдат свързани основно с цифрови технологии, дронове, прецизни машини за обработка и т.н.

Уверението на МЗ е, че бъдат включени машини за различните производства, включително и за животновъдите. Там ще влизат автоматизирани доилки и др.

Последни публикации