2 млрд. лв. по програмите за наука и иновации за българския бизнес

 Категория: План за възстановяване и развитие

Мярка за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове се отваря през следващия месец, а през второто полугодие стартира ваучерната схема за малки и средни предприятия и кандидатстването на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност.

С новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ), която е с бюджет 2 млрд. лв., ще се даде възможност на бизнеса да работи с модерно оборудване и с водещи изследователи от научните организации и висшите училища. По този начин компаниите ще могат да създават нови продукти и услуги и да разширят пазарите си.

Целите на ПНИИДИТ са свързани със стимулиране на партньорствата между предприятията и научните институции в страната.

Мярката за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове се отваря за кандидатстване следващия месец. Бюджетът й е 140 млн. лв. През второто полугодие на годината се отварят за кандидатстват другите две мерки по Програмата – ваучерната схема за малки и средни предприятия за внедряване на научни разработки в бизнеса. Тя е с бюджет близо 50 млн. лв.

Другата процедура е за развитие на Центровете за въхови постижения и Центровете за компенетност, която е с бюджет 336 млн. лв. Целите на Програмата са свързани със стимулиране на партньорствата между предприятията и научните институции и инфраструктури в страната.

Българските фирми ще могат да работят заедно с изградените през миналия програмен период Центрове за върхови постижения и за компетентност, както и с бъдещата мрежа от цифрови хъбове. Първите ще предоставят лабораториите си за нуждите на компаниите и ще подпомагат процесите по създаване, развитие и тестване на технологии и прототипи. Вторите ще извършват специализирани услуги за бизнеса в областта на дигитализацията, изкуствения интелект и киберсигурността.

Целта е да обърнем модела и инициативата да е в предприятията. В същото време ще имаме мерки за подкрепа на устойчивото развитие на научната инфраструктура – и като човешки ресурси, и като оборудване. Ще създадем въпросната мрежа от цифрови хъбове и те ще могат да помагат както на български фирми, така и на дружества от цяла Европа Тя добави, че се подготвя информационно събитие, на което ще бъдат представени възможностите за партньорства по Програмата.

Последни публикации