Скоро стартира програмата за фотоволтаици за къщите

 Категория: План за възстановяване и развитие

Скоро стартира програмата за фотоволтаици за къщите – до 15 хил. лв. на домакинство за 10 kWp

По програмата ще може да се кандидатства за системи, които вече са монтирани и за системи, които ще бъдат изграждани. Тя важи само за основното жилище. Домакинствата, които се отопляват с печки на дърва и въглища, камини или котли могат да ги сменят напълно безплатно с фотоволтаици на покрива.

Процедурата по кандидатстване трябваше да стартира преди две седмици, но енергийното министерство още не я е обявило. Знаят се обаче условията, на които трябва да отговарят потребителите, които искат да се възползват от безвъзмездните средства за изграждане на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване и за фотоволтаични системи до 10 kWp (киловат пик) със системи за съхранение на електрическа енергия.

Хората могат да изберат само една от тези инвестиции, а за да получат пари трябва да притежават жилището, за което ще ползват инсталацията, както и то да е основно за тях, а не втори дом или вила например. Освен това домовете им не трябва да са нови, тъй като домакинствата трябва при кандидатстване да представят сметка за ток за последните 6 месеца.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване е до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1960,83 лв., и до 70% от стойността на фотоволтаичната система, но не повече от 15 000 лв.

По програмата ще може да се кандидатства по два начина – за системи, които вече са монтирани, и за такива, които тепърва ще бъдат изграждани. При първия вариант дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация трябва да са извършени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на документите за кандидатстване по процедурата.

Кандидатите ще бъдат оценявани по точкова система с три основни критерия – брой хора / добре е да са най-малко четирима/, които ще се възползват от инвестицията, технически параметри на инсталацията и реалистичност на разходите.

С предимство ще се ползват домакинствата с повече членове и проекти, които надвишават техническите изисквания, както и такива, при които всички необходими разходи са допустими по програмата. Кандидатите не трябва да дължат и местни данъци и такси за жилището, за което е вложението, както и да имат други данъчни задължения.

В случай, че кандидатите за финансиране живеят в блокове, те трябва да предоставят копие от решение на Общото съгласие на съседите, в което 67% от собствениците на идеални части са съгласни с инвестицията.

Инсталациите могат да се монтират само с уведомление до общината на принципа на мълчаливото съгласие и за тях не е необходимо решение за строеж.

Последни публикации