Категория: Ковид-19
Дата:

Министерството на здравеопазването подготвя мерки за справяне с COVID-19

Министерството на здравеопазването е в процес на ускорена подготовка на проектни предложения по обявените от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Насоки за кандидатстване [...]

Категория: Ковид-19
Дата:

Още 51 млн. лв. за туроператорите срещу COVID-19

Общ размер на БФП: 51 000 000 лв. Размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ: Максимален размер: 4% от оборота  на туроператорите и туристическите агенти през 2019 г., като не може да [...]

Категория: Ковид-19
Дата:

Помощ за преработвателите на продукти от риболов и аквакултури за COVID-19

Основна цел на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР): Предоставяне на оперативен капитал за преработватели на продукти от риболов и аквакултури за справяне с последиците от [...]

Категория: Ковид-19
Дата:

Подкрепа за производители на риба срещу COVID-19

Цел по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР): Осигуряване на оборотен капитал и компенсиране на производители на риба и други водни организми за справяне с последиците от [...]

Категория: Ковид-19
Дата:

Извънредно финансиране на МСП срещу КОВИД-19

Увеличиха бюджета на подмярка 21.3 от Програмата за селските райони С 899 800 лв. е увеличен бюджета по подмярка 21.3  „Извънредно временно подпомагане на малки и средни предприятия (МСП) и [...]

Категория: Ковид-19
Дата:

Адаптиране на дейността на МСП в условията на COVID-19 – ОП Иновации и конкурентоспособност

През октомври-ноември 2020 година се очаква да отвори Процедура ,,Адаптиране на дейността на МСП в условията на COVID-19” по  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ [...]

Категория: Ковид-19
Дата:

Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТ

От 13.10.2020 г. стартира програма ,, Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТ” [...]

Категория: Ковид-19
Дата:

Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19

Предстои прием на проекти за програма ,,Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19”. Основна цел: преодоляване на подкрепа на МСП за реорганизация и адаптиране на работните [...]

Категория: Ковид-19
Дата:

Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТИТС

През м. август 2020 г. стартира програма ,,Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от [...]

Категория: Ковид-19
Дата:

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

През м. октомври 2020 г. стартира програма ,, Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “ Крайният срок за [...]

cтраница 1 of 2