Важни корекции в насоките за кандидатстване по подмярка 4.1

 Категория: ПРСР

Да не се изисква при кандидатстване финализирана процедура по узаконен сондаж!

Браншовиците настояват да не се отваря подмярка 4.1 в този вид, защото според тях все още има важни пропуски. От гледна точка на овощарите, проблем имало с допустимите разходи за интензификация за овощните култури. „Примерно за кайсията – 44 дървета в декар е схема от преди 30-40  години, в момента вече се садят по 200 дървета“, обясняват те:

Настоявахме за увеличение на референтните цени за новите подложки, защото те са ин витро, слаборастящи и доста по-скъпи от старите. Освен това има нови сортове, които са перспективни за европейските пазари и за които допълнително се заплаща патент за всяко едно дърво”. 

Особено важни за земеделците е по точките 4.2, 4.3 и 4.4 –  за напояване, опазване на околната среда и иновации.

Предложено е да се входират проектите с предварителен документ от хидрогеолог.

Овощарите държат на това искане, защото една процедура по узаконяване на сондаж отнема не малко време.

Предстоят още разговори, на които ще се разгледат финалните документи за последно обсъждане, преди да стартира приема.

Последни публикации