За първи път финансират фирми с „Печат за високи постижения” по Плана за възстановяване и устойчивост

 Категория: План за възстановяване и развитие

За първи път държавата ще финансира компании, получили знака „Печат за високи постижения“ (Seals of Excellence) на ЕК. Иновативните им идеи ще бъдат подкрепени с общо 118 млн. лв.

Процедурата ще бъде обявена за обществено обсъждане, след което компаниите ще могат да подават проектните си предложения. Кандидатстването ще е облекчено, тъй като ГД ЕФК ще се позове на оценката на ЕК.

Европейският иновационен съвет присъжда „Печат за високи постижения“ на предприятия, които са кандидатствали, но не са получили финансиране по програмите „Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“. Печатът гарантира високото качество на проектните идеи и потенциала им да бъдат разработени иновативни продукти и услуги с висока добавена стойност. За реализирането на такива проекти до 2023 г. държавата ще използва средствата от НПВУ. След това финансирането на иновативни компании, отличени със знака за качество, ще бъде осигурено по новата Програма „Научни изследвания, дигитализация и иновации за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ).

На 26 октомври Министерството на иновациите и растежа изпрати за одобрение от Европейската комисия ПНИИДИТ, която ще подкрепи взаимодействието между бизнеса и науката. Общият й бюджет е 2,14 млрд. лева. Очаква се в близките дни тя изпълнението ѝ да стартира в началото на следващата година.

По програмата могат да кандидатстват висши училища, научноизследователски организации и бизнес. Тя има два приоритета – „Устойчиво развитие на българската научноизследователска и иновационна екосистема“ и „Цифрова трансформация на публичния сектор“.

Последни публикации