До дни отварят за обществено обсъждане Програмата за фотоволтаици и батерии за МСП

 Категория: План за възстановяване и развитие

До дни Министерството на иновациите и растежа /МИР/ще обяви за обществено обсъждане най-чаканата, трета процедура, от Плана за възстановяване и устойчивост – за ВЕИ и батерии за локално съхранение на енергия с бюджет от 200 млн. лв.Това съобщи Калин Маринов, зам.-директорът на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ .

По думите му, има изключително засилен интерес към мярката за ВЕИ от страна на малките и средни предприятия. Това ще ги направи енергийно независими, а половината от инвестицията ще се плаща от Плана за възстановяване и устойчивост.Фирмите ще могат да си монтират ВЕИ-панели, както и батерии за съхранение на енергията, която няма да се връща в енергийната системата, а ще се ползва от тях за производствени нужди.

„В момента достъпна за кандидатстване е втората процедура от ПВУ за „ИКТ решения и киберсигурност“ за 30,6 млн. лв., по която проекти се приемат до 19 декември. До момента са подадени над 3 000 предложения от фирмите за близо 60 млн. лв.“, обяви Маринов. По тази мярка дигитализацията, мерките за киберсигурност и информационните технологии ще бъдат плащани 100 % от ПВУ, без нужда от съфинансиране на фирмите.

По думите му до края на годината Министерството на иновациите ще обяви списъците на всички фирми, които ще получат финансиране по първата отворена процедура от ПВУ – „Технологична модернизация“ с бюджет 260 млн. лв. за нови машини и съоръжения в малките и средните фирми. По нея се кандидатстваше до края на септември.

„Завърши първата фаза на оценката на всички 2537 подадени проектни. Към финалната фаза продължават над 2000 от тях“, обяви Маринов. И подчерта, че това ще бъдат първите фирми в страната, които ще получат финансиране от ПВУ, защото само МИР има отворени процедури по него.

Немалка част от неспечелилите фирми недоволстват от „екологичната” обосновка за отхвърлянето на техните проекти и подават възражения. Много от кандидатите, останали неочаквано „извън борда” на Програмата Технологична модернизация, имат чисти производства и недоумяват какво точно се е изисквало от тях в частта за екологичните обосновки.

До края на годината ще бъде отворена и четвърта процедура по ПВУ – за развойни дейности и интелектуална собственост за 120 млн. лв. Тя е за всички предприятия, които имат печат за върхови постижения, но не са получили шанс за финансиране поради изчерпване на ресурс в предходния програмен период. Сега ще получат втори шанс за финансова подкрепа.

По отношение на Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ с бюджет от 2.14 млрд. лв. Калин Маринов обяви, че се очаква одобрението й от Европейската комисия в следващите седмици. „Тя е нова за България и ще съкрати пропастта между българския бизнес и научните организации. Тя ще финансира дигитални решения и научни разработки както в бизнеса, така и в публичните организации и ще се изпълнява, освен от МИР, но и от министерствата на образованието и електронното управление. Предвидена е подкрепа за Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност в размер на 142 млн. евро, както и 70 млн. евро финансиране за дигитални и иновационни хъбове в България, както и ваучерна схема на стойност 25 млн. евро за внедряване на научни разработки в предприятията“, добави Маринов.

Последни публикации