Строителният бранш ще може да кандидатства за над 1.6 млрд. лв.

 Категория: ОПИК

Строителният бранш също ще може да кандидатства за над 1.6 млрд. лв. по Програма Конкурентоспособност

В следващите две години, по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП), ще бъдат отворени процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти на обща стойност над 1,6 млрд. лв. Фирмите от строителния бранш могат да се възползват и от безвъзмездни средства по новата програма Конкурентоспособност.

Поставен е акцент на финансовите инструменти, подходящи за строителния бранш.

Вече има и подписано Споразумение с Фонд мениджър на финансови инструменти в България за 1,2 млрд. лв., като разработването на част от предвидените инструменти започна с пазарни консултации и се очаква скоро да стартира подбора на финансови посредници, които ще инвестират средствата в предприятията.

Предвидени са за изпълнение, както дългови, така и дялови финансови инструменти, а също така те мога да бъдат изпълнявани и в комбинация с грантово финансиране С тях компаниите ще развиват конкурентоспособността си, капацитета си за научни изследвания и внедряване на модерни производствени решения, ще създават нови работни места, цифрови технологии, реализират проекти за подобряване на енергийната и ресурсната си ефективност.

Очаква се да стартират две мерки с бюджет над 420 млн. лв. насочени към развитието на развойна дейност и внедряване на иновации. Ще могат да кандидатстват дружества от различни икономически сектори, като проектите им трябва да са в някоя от петте тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

В края на годината ще бъде отворена мярка за 117,5 млн. лв. за подобряване на производственият капацитет на семейните предприятия и фирмите от творческите индустрии и занаятите.

Последни публикации