Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация”

 Категория: ОПИК

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” е изпратена за одобрение в Брюксел

В България започва нова научна програма с ресурс от 2.14 млрд. лв. специално за научни разработки, които бизнесът да комерсиализира и внедри в производството.

За първи път в историята на управление на европейски средства в България има специална европейска програма за подкрепа на взаимодействието между бизнеса и науката. Програмата „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ) вече е изпратена в Брюксел и се очаква нейното одобрение през следващите няколко седмици.

Вече е одобрена от ЕК и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) с бюджет близо 3 млрд. лв. Средствата по нея ще бъдат инвестирани в иновации, дигитализация, енергийна и ресурсна ефективност за българските малки и средни компании. Така по двете програми заедно (ПКИП и ПНИИДИТ) през предстоящия програмен период Министерството на иновациите и растежа ще подкрепи с общо над 5 млрд. лв. бизнеса и науката да създават повече български иновативни стоки и услуги, конкурентни на световните пазари.

Последни публикации