Подпомагане по програмите по отрасли в райони

 Категория: МСП

Секторната концентрация на МСП в областите в България показва, че са необходими целеви и интензивни интервенции за насърчаване развитието на МСП във всички по-слабо развити области на страната.

Северозападен:

 1. Регионална специализация във високотехнологични производства и интензивни на знания услуги
 2. Регионална специализация в други сектори от преработващата промишленост
 3. Специализация в сектори извън обхвата на настоящата стратегия

Видин

 • C30 Производство на превозни средства, без автомобили
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • J62 Дейности в областта на информационните технологии
 • C14 Производство на облекло
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
 • I56 Ресторантьорство
 • Q86 Хуманно здравеопазване
 • F41 Строителство на сгради

Враца

 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • C14 Производство на облекло
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • Q86 Хуманно здравеопазване
 • I56 Ресторантьорство
 • F41 Строителство на сгради

Ловеч

 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C27 Производство на електрически произведения
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • C31 Производство на мебели
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
 • I56 Ресторантьорство
 • Q86 Хуманно здравеопазване
 • I55 Хотелиерство

Монтана

 • C27 Производство на електрически произведения
 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • J58 Издателска дейност
 • C14 Производство на облекло
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • I56 Ресторантьорство
 • Q86 Хуманно здравеопазване
 • F42 Строителство на съоръжения

Плевен

 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C27 Производство на електрически произведения
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически

Северен Централен:

 1. Регионална специализация във високотехнологични производства и интензивни на знания услуги
 2. Регионална специализация в други сектори от преработващата промишленост
 3. Специализация в сектори извън обхвата на настоящата стратегия

Велико Търново

 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C27 Производство на електрически произведения
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • C14 Производство на облекло
 • I56 Ресторантьорство
 • Q86 Хуманно здравеопазване
 • F41 Строителство на сгради

Габрово

 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C27 Производство на електрически произведения
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • C14 Производство на облекло
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • I56 Ресторантьорство
 • Q86 Хуманно здравеопазване
 • F41 Строителство на сгради

Разград

 • C30 Производство на превозни средства, без автомобили
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • J62 Дейности в областта на информационните технологии
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C14 Производство на облекло
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • I56 Ресторантьорство
 • Q86 Хуманно здравеопазване
 • F41 Строителство на сгради

Русе

 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C27 Производство на електрически произведения
 • C20 Производство на химични продукти
 • C14 Производство на облекло
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • I56 Ресторантьорство
 • Q86 Хуманно здравеопазване
 • F41 Строителство на сгради

Силистра

 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C27 Производство на електрически произведения
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C14 Производство на облекло
 • C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
 • I56 Ресторантьорство
 • Q86 Хуманно здравеопазване
 • F43 Специализирани строителни дейности

Район Североизточен

Варна

 • C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
 • C27 Производство на електрически произведения
 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • I56 Ресторантьорство
 • I55 Хотелиерство
 • F41 Строителство на сгради

Добрич

 • C20 Производство на химични продукти
 • C27 Производство на електрически произведения
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C14 Производство на облекло
 • C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
 • I56 Ресторантьорство
 • Q86 Хуманно здравеопазване
 • F43 Специализирани строителни дейности

Търговище

 • C27 Производство на електрически произведения
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • J62 Дейности в областта на информационните технологии
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • C14 Производство на облекло
 • I56 Ресторантьорство
 • F41 Строителство на сгради
 • Q86 Хуманно здравеопазване

Шумен

 • C20 Производство на химични продукти
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • J62 Дейности в областта на информационните технологии
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C14 Производство на облекло
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • I56 Ресторантьорство
 • Q86 Хуманно здравеопазване
 • F41 Строителство на сгради

Район Югоизточен

Бургас

 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • J62 Дейности в областта на информационните технологии
 • J63 Информационни услуги
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • I56 Ресторантьорство
 • I55 Хотелиерство
 • F41 Строителство на сгради

Сливен

 • C20 Производство на химични продукти
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • J62 Дейности в областта на информационните технологии
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C13 Производство на тъкани
 • C14 Производство на облекло
 • I56 Ресторантьорство
 • Q86 Хуманно здравеопазване
 • F41 Строителство на сгради

Стара Загора

 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение;
 • C20 Производство на химични продукти
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
 • I56 Ресторантьорство
 • Q86 Хуманно здравеопазване
 • F41 Строителство на сгради

Ямбол

 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C27 Производство на електрически произведения
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C31 Производство на мебели
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • I56 Ресторантьорство
 • Q86 Хуманно здравеопазване
 • F41 Строителство на сгради

Югозападен район

Благоевград

 • J62 Дейности в областта на информационните технологии
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • J63 Информационни услуги
 • C14 Производство на облекло
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
 • I55 Хотелиерство
 • F41 Строителство на сгради
 • Q86 Хуманно здравеопазване

Кюстендил

 • C27 Производство на електрически произведения
 • J58 Издателска дейност
 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
 • C14 Производство на облекло
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • I56 Ресторантьорство
 • Q86 Хуманно здравеопазване
 • F43 Специализирани строителни дейности

Перник

 • C27 Производство на електрически произведения
 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • C14 Производство на облекло
 • I56 Ресторантьорство
 • F43 Специализирани строителни дейности
 • Q86 Хуманно здравеопазване

София област

 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C20 Производство на химични продукти
 • C27 Производство на електрически произведения
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
 • C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • I56 Ресторантьорство
 • Q86 Хуманно здравеопазване
 • F43 Специализирани строителни дейности

София град

 • C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
 • C27 Производство на електрически произведения
 • C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • C10 Производство на хранителни продукти
 • C11 Производство на напитки
 • C38.32 Рециклиране на сортирани отпадъци
 • I56 Ресторантьорство
 • F41 Строителство на сгради
 • F43 Специализирани строителни дейности

Последни публикации