Безвъзмездна помощ по ИКТ /информационни технологии/ за малки и средни предприятия

 Категория: МСП

Процедурата е насочена съм улесняване на достъпа на предприятия до услуги и решения за внедряване на съвременни цифрови технологии, вкл. киберсигурност.

Допустими са:

Микро, малки и средни предприятия, регистрирани преди 31.12.2019 г.

Кандидатите трябва да са реализирали не по –малко от следните нетни приходи:

-Микропредприятия-41 000 лв.

-Малки предприятия- 82 000 лв.

-Средни предприятия – 123 000 лв.

Интензитет и финансиране:

Безвъзмездната помощ е между 3 000 и 20 000 лв.

Финансиране – 100%

Общ бюджет – 30 600 000 лв.

Ще се финансират ИКТ услуги и решения от следните групи:

Дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове, мобилни приложения:

Разработване на сайтове, онлайн магазин, маркетинг в социални медии

Оптимизиране на управленстите, производствените и логистични процеси:

ERP и CRM системи, модули за управление на веригата за доставки и производството, системи за управление на продажбите на дребно.

Киберсигурност в предприятията

Система за управление на сигурността на информацията, за защита на информацията в локална мрежа, за архивиране на информация.

Последни публикации